Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Мапа сајта

--Насловна  Званична интернет презентација града Крагујевца, Крагујевац, Град Крагујевац
.   [Градска изборна комисија]     Градска изборна комисија
.   .   [Седнице Градске изборне комисије]     Седнице Градске изборне комисије
.   .   [Документи Градске изборне комисије]     Документи Градске изборне комисије
.   .   [Обрасци]     Обрасци
.   [Комисија за спровођење избора за чланове савета МЗ]     Комисија за спровођење избора за чланове савета МЗ
.   [О Крагујевцу]     О Крагујевцу
.   .   [Статистички подаци]     Основни подаци о Крагујевцу
.   .   [Историја града]     Историја града
.   .   [О грбу Града]     О грбу Града
.   .   [Градови пријатељи]     Градови пријатељи
.   .   [Култура]     Култура
.   .   [Образовање]     Образовање
.   .   [Спорт]     Спорт
.   .   [Здравство]     Здравство
.   .   [Туризам]     Туризам
.   .   [Информисање]     Информисање
.   .   [Јавна предузећа]     Јавна предузећа, јавна комунална предузећа, установе
.   .   [Месне заједнице]     Месне заједнице
.   [Односи са јавношћу]     Односи са јавношћу вести из Крагујевца
.   .   [Саопштења за јавност]     Саопштења за јавност
.   .   [Интервјуи]     Интервјуи
.   .   [Питања и одговори]     Питања и одговори
.   .   [Сервисне информације]     Сервисне информације
.   .   [Упис у предшколске установе]     Упис у предшколске установе
.   .   [Анкета о коришћењу информационих технологија и електронских услуга]     Анкета о коришћењу информационих технологија и електронских услуга
.   [Скупштина града]     Скупштина града Крагујевца
.   .   [Председник скупштине]     Председник скупштине града Крагујевца
.   .   [Заменик председника скупштине]     Заменик председника скупштине града Крагујевца
.   .   [Секретар скупштине]     Секретар скупштине града Крагујевца
.   .   [Надлежности]     Надлежности скупштине града Крагујевца
.   .   [Секретаријат за послове скупштине града Крагујевца]     Секретаријат за послове скупштине града Крагујевца
.   .   [Документи, огласи]     Документи, огласи
.   .   [Седнице скупштине града Крагујевца]     Седнице скупштине града Крагујевца, скупштинске активности
.   .   [Одборничке групе]     Одборници скупштине града Крагујевца, Одборничке групе скупштине града Крагујевца
.   .   [Информатор о раду ]     Информатор о раду Скупштине града Крагујевца
.   .   [Активности Скупштине града]     Активности Скупштине града
.   .   [Комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈП чији је оснивач град Краг.]     Комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈП чији је оснивач град Краг.
.   .   [Документи Комисије]     Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Краг.
.   .   [Информације и обавештења]     Информације и обавештења
.   [Градоначелник]     Градоначелник
.   .   [Помоћници градоначелника]     Помоћници градоначелника
.   [Градско веће]     Градско веће града Крагујевца
.   .   [Одељење за послове Градског већа]     Одељење за послове Градског већа
.   .   [Чланови Градског већа]     Чланови Градског већа града Крагујевца
.   .   [Седнице Градског већа]     Седнице градског већа
.   .   [Комисија по жалбама службеника]     Комисија по жалбама службеника
.   [Градске управе]     Градске управе
.   [Градска управа за послове градоначелника и Градског већа]     Градска управа за послове градоначелника и Градског већа
.   [Озакоњење објеката]     Озакоњење објеката
.   [Обједињена процедура]     Обједињена процедура
.   .   [Обједињена процедура-Обрасци]     Обједињена процедура-Обрасци
.   [Легализација]     Легализација
.   .   [Легализација у Крагујевцу]     Легализација у Крагујевцу – све потребне информације, обрасци…
.   .   [Регистар инвеститора града Крагујевца]     Регистар инвеститора града Крагујевца
.   [Урбанизам]     Урбанизам
.   .   [Пројекти парцелације и препарцелације]     Пројекти парцелације и препарцелације
.   .   [Урбанистички пројекти]     Урбанистички пројекти
.   .   [Закони и подзаконска акта]     Закони и подзаконска акта
.   .   [Обрасци]     Обрасци
.   .   [Локацијски услови]     Позитивно решени Локацијски услови
.   .   [Негативно решени Локацијски услови]     Негативно решени Локацијски услови
.   .   [Локацијски услови - Закључци]     Локацијски услови
.   .   [Регистар грађевинских дозвола]     Регистар грађевинских дозвола
.   .   [Регистар одобрења за изградњу]     Регистар одобрења за изградњу
.   .   [Регистар употребних дозвола]     Регистар употребних дозвола
.   .   [Регионални просторни план]     Регионални просторни план
.   .   [Просторни план града Крагујевца]     Просторни план града Крагујевца
.   .   [Генерални урбанистички план]     Генерални урбанистички план
.   .   [План генералне регулације]     План генералне регулације
.   .   [Списак локацијских дозвола]     Списак локацијских дозвола
.   .   [ГИС]     Географски Информациони Систем града Крагујевца
.   .   [Јавни увид]     Јавни увид
.   .   [ОДРЖИВИ ГРАД – ГРАД ПО МЕРИ ЧОВЕКА]     ОДРЖИВИ ГРАД – ГРАД ПО МЕРИ ЧОВЕКА - све потребне информације, обрасци…
.   .   [Рани Јавни увид]     Рани Јавни увид
.   .   [ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА]     ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
.   .   [Регистар планске документације]     Регистар планске документације
.   .   [Информатор о раду]     Информатор о раду
.   [Градска управа за опште и заједничке послове]     Градска управа за опште и заједничке послове
.   .   [Месне заједнице]     Месне заједнице
.   .   [Документи, огласи]     Документи, огласи
.   [Градска управа за финансије]     Градска управа за финансије
.   .   [Начелник Градске управе за финансије]     Начелник Градске управе за финансије
.   .   [Документи, огласи]     Документи, огласи
.   [Градска пореска управа]     Градска пореска управа
.   .   [Прописи и пријаве]     Градска пореска управа, прописи и пријаве
.   .   [Начелник градске пореске управе]     Начелник градске пореске управе
.   .   [Документи]     Документи, спискови највећих пореских дужника
.   .   [Огласи]     Огласи
.   .   [Обавештења]     Градска пореска управа, Обавештења, прописи и пријаве
.   [Градска управа за привреду]     Градска управа за привреду
.   [Градска управа за имовину]     Градска управа за имовину
.   [Градска управа за комуналне и инспекцијске послове]     Градска управа за комуналне и инспекцијске послове
.   [Градска управа за ванпривредне делатности]     Градска управа за ванпривредне делатности
.   [Градска управа за инвестиције]     Градска управа за инвестиције
.   [Градска управа за здравствену и социјалну заштиту]     Градска управа за здравствену и социјалну заштиту
.   [Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој]     Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој
.   [Служба буџетске инспекције]     Служба буџетске инспекције
.   [Служба за интерну ревизију]     Служба за интерну ревизију
.   [Заштита животне средине]     Заштита животне средине, екологија
.   .   [Обавештења о дозволама у области управљања отпадом]     Обавештења о дозволама у области управљања отпадом
.   .   [Регистар издатих дозвола у области управљања отпадом]     Регистар издатих дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман отпада
.   .   [Захтеви за процене утицаја на животну средину]     Захтеви за процене утицаја на животну средину
.   .   [Јавна књига]     Јавна књига
.   .   [Еколошки билтен]     Еколошки билтен
.   .   [Локални Еколошки Акциони План]     Локални Еколошки Акциони План
.   [Јавне набавке]     Јавне набавке
.   [Служба заштитника грађана]     Служба заштитника грађана
.   .   [Документи]     Документи
.   [Енергетски менаџер Града Крагујевца]     Енергетски менаџер Града Крагујевца
.   [Главни урбаниста града Крагујевца]     Главни урбаниста града Крагујевца
.   [Заштита права пацијената]     Заштита права пацијената
.   .   [Саветник за заштиту права пацијената]     Саветник за заштиту права пацијената
.   .   [Савет за здравље Града Крагујевца]     Савет за здравље Града Крагујевца
.   .   [Документи]     Извештај о раду Савета за здравље града Крагујевца, Извештај саветника за заштиту права пацијената
.   [Градско правобранилаштво]     Градско правобранилаштво
.   [Привреда и економски развој]     Привреда и економски развој
.   .   [Подстицаји за инвестирање]     Подстицаји за инвестирање
.   .   [База привредника]     База привредника
.   .   [Привредни савет]     Привредни савет
.   .   [Процедура оснивања привредног субјекта]     Процедура оснивања привредног субјекта
.   .   [Локални економски развој]     Канцеларија за локални економски развој
.   .   [Профил заједнице]     Профил заједнице
.   .   .   [Локација и тржиште]     Локација и тржиште
.   .   .   [Инфраструктура]     Инфраструктура
.   .   .   [Људски ресурси]     Људски ресурси
.   .   .   [Природни ресурси]     Природни ресурси
.   .   .   [Привредни сектори]     Привредни сектори
.   .   [Стратегија одрживог развоја града Крагујевца]     Стратегија одрживог развоја града Крагујевца
.   .   [Могућности за улагање]     Могућности за улагање, греенфиелд, броwнфиелд
.   .   [Статистика]     Статистика
.   .   .   [Запосленост]     Запосленост
.   .   .   [Подаци о зарадама]     Подаци о зарадама
.   .   [Бизнис иновациони центар]     Бизнис иновациони центар
.   .   [Приватизација]     Приватизација
.   .   [Порези и олакшице]     Порези и олакшице
.   .   [Пројекти и програми]     Пројекти и програми
.   .   [Бизнис база Крагујевца]     Бизнис база Крагујевца, база крагујевачких предузећа и фирми
.   .   .   [Медицинска опрема]     База предузећа за производњу медицинске опреме
.   .   .   [Прехрамбени сектор]     Прехрамбрена индустрија у Крагујевцу
.   .   .   [Прерада дрвета]     База крагујевачких предузећа из области прераде дрвета
.   .   .   [Текстил и обућа]     База предузећа из индустрије производње текстила и обуће
.   .   .   [Металски сектор]     База предузећа из металског сектора
.   .   .   [ИТ сектор]     ИТ сектор
.   .   .   [Грађевинарство]     Грађевински сектор у Крагујевцу
.   .   .   [Трговина и услуге]     Трговина, услуге
.   .   [Инвестирајте у Крагујевац]     Инвестирајте у Крагујевац
.   .   .   [Зашто инвестирати у Крагујевац]     Зашто инвестирати у Крагујевац
.   .   .   [Презентација за инвеститоре]     Презентација за инвеститоре
.   [еУправа]     еУправа
.   .   [Буџет града Крагујевца]     Буџет града Крагујевца
.   .   [Обрасци]     Обрасци
.   .   [Виртуелни матичар]     Виртуелни матичар, наручивање извода и других докумената
.   .   [Бирачки списак]     Бирачки списак
.   .   [Јавни позиви]     Јавни позиви, јавни огласи, јавне набавке, огласи, тендери
.   .   [Одељење правне помоћи и градских канцеларија]     Одељење правне помоћи и градских канцеларија
.   .   [ГИС]     ГИС географски информациони систем
.   .   [Информатор о раду органа града]     Информатор о раду органа града Крагујевца
.   .   [Акти органа града]     Акти органа града, Службени лист, Документи органа локалне самоуправе Крагујевац, Регистри аката Скупштине града Крагујевца
.   .   [Конкурси, стипендије, Јавни позиви]     Конкурси, стипендије, Јавни позиви
.   .   [Јавни увид]     Планови на јавном увиду
.   .   [Стратегије, акциони планови...]     Стратегије, акциони планови...
.   .   [Информације о износу исплаћених плата, додатака и накнада у локалној администрацији]     Информације о износу исплаћених плата, додатака и накнада у локалној администрацији
.   .   [Савет за унапређење положаја особа са инвалидитетом]     Савет за унапређење положаја особа са инвалидитетом
.   .   [Стратегија одрживог развоја града Крагујевца]     Стратегија одрживог развоја града Крагујевца
.   .   [Огласи за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини]     Огласи за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем
.   .   [Савет за унапређење положаја Рома]     Савет за унапређење положаја Рома
.   .   [Обавештења о раду мртвозорника града Крагујевца]     Обавештења о раду мртвозорника града Крагујевца
.   .   [Водна акта]     Водна акта, водни услови, водна сагласност, водна дозвола
.   .   [Конкурси за пројекте]     Конкурси за пројекте
.   .   [Јавне расправе]     Јавне расправе
.   [Штаб за ванредне ситуације]     Штаб за ванредне ситуације града Крагујевца
.   .   [Информације и обавештења]     Информације и обавештења
.   .   [Документи]     Документи
.   [Крагујевац и Европска Унија]     Канцеларија града Крагујевца у Бриселу
.   .   [ EU Exchange IV ]     Крагујевац, Европска Унија, EU Exchange IV
.   .   [Вести]     Вести
.   [Локални антикорупцијски форум]     Локални антикорупцијски форум, Локални план града Крагујевца за борбу против корупције
.   [Комунална полиција града Крагујевца]     Комунална полиција града Крагујевца
.   [Документи органа Града]     Документи органа Града
.   [Контролне листе за инспекцијски надзор]     Контролне листе за инспекцијски надзор
.   [Контакт]     Контакт
.   [Адресар, спољне везе...]     Линкови, Адресар, спољне везе
.   .   [Градови]     Градови
.   .   [Адресар градских предузећа и установа]     Адресар градских предузећа и установа
.   .   [Адресар Градске управе-најважније адресе и контакти]     Адресар Градске управе најважније адресе, телефони и контакти
.   .   [Дежурне службе]     Дежурне службе, Најважнији сервисни телефони
.   .   [Спољне везе]     Спољне везе, линкови ка нама