Контактирајте нас за више информација
X

Skupstina_grada_Kragujevca_4.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага

Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Мапа сајта

--Насловна  Званична интернет презентација града Крагујевца, Крагујевац, Град Крагујевац
.   [Градска изборна комисија]     Градска изборна комисија
.   .   [Седнице Градске изборне комисије]     Седнице Градске изборне комисије
.   .   [Документи Градске изборне комисије]     Документи Градске изборне комисије
.   .   [Обрасци]     Обрасци
.   [Комисија за спровођење избора за чланове савета МЗ]     Комисија за спровођење избора за чланове савета МЗ
.   [О Крагујевцу]     О Крагујевцу
.   .   [Статистички подаци]     Основни подаци о Крагујевцу
.   .   [Прва престоница модерне Србије]     Прва престоница модерне Србије
.   .   [О грбу Града]     О грбу Града
.   .   [Градови пријатељи]     Градови пријатељи
.   .   [Култура и забава]     Култура и забава у Крагујевцу
.   .   [Образовање]     Образовање
.   .   [Спорт]     Спорт
.   .   [Здравство]     Здравство
.   .   [Туризам]     Туризам
.   .   [Информисање]     Информисање
.   .   [Јавна предузећа]     Јавна предузећа, јавна комунална предузећа, установе
.   .   [Месне заједнице]     Месне заједнице
.   [Односи са јавношћу]     Односи са јавношћу вести из Крагујевца
.   .   [Саопштења за јавност]     Саопштења за јавност
.   .   [Интервјуи]     Интервјуи
.   .   [Питања и одговори]     Питања и одговори
.   .   [Удружење Крагујевчана и пријатеља Крагујевца]     Удружење Крагујевчана и пријатеља Крагујевца
.   .   [Сервисне информације]     Сервисне информације
.   [Скупштина града]     Скупштина града Крагујевца
.   .   [Председник скупштине]     Председник скупштине града Крагујевца
.   .   [Заменик председника скупштине]     Заменик председника скупштине града Крагујевца
.   .   [Секретар скупштине]     Секретар скупштине града Крагујевца
.   .   [Надлежности]     Надлежности скупштине града Крагујевца
.   .   [Секретаријат за послове скупштине града Крагујевца]     Секретаријат за послове скупштине града Крагујевца
.   .   [Документи, огласи]     Документи, огласи
.   .   [Седнице скупштине града Крагујевца]     Седнице скупштине града Крагујевца, скупштинске активности
.   .   [Одборничке групе]     Одборници скупштине града Крагујевца, Одборничке групе скупштине града Крагујевца
.   .   [Информатор о раду ]     Информатор о раду Скупштине града Крагујевца
.   .   [Активности Скупштине града]     Активности Скупштине града
.   .   [Комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈП чији је оснивач град Краг.]     Комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈП чији је оснивач град Краг.
.   .   [Документи Комисије]     Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Краг.
.   .   [Информације и обавештења]     Информације и обавештења
.   [Градоначелник]     Градоначелник
.   .   [Помоћници градоначелника]     Помоћници градоначелника
.   [Градско веће]     Градско веће града Крагујевца
.   .   [Одељење за послове Градског већа]     Одељење за послове Градског већа
.   .   [Чланови Градског већа]     Чланови Градског већа града Крагујевца
.   .   [Седнице Градског већа]     Седнице градског већа
.   .   [Комисија по жалбама службеника]     Комисија по жалбама службеника
.   [Градске управе]     Градске управе
.   [Градска управа за послове градоначелника и Градског већа]     Градска управа за послове градоначелника и Градског већа
.   [Озакоњење објеката]     Озакоњење објеката
.   [Обједињена процедура]     Обједињена процедура
.   .   [Обједињена процедура-Обрасци]     Обједињена процедура-Обрасци
.   [Легализација]     Легализација
.   .   [Легализација у Крагујевцу]     Легализација у Крагујевцу – све потребне информације, обрасци…
.   .   [Регистар инвеститора града Крагујевца]     Регистар инвеститора града Крагујевца
.   [Урбанизам]     Урбанизам
.   .   [Пројекти парцелације и препарцелације]     Пројекти парцелације и препарцелације
.   .   [Урбанистички пројекти]     Урбанистички пројекти
.   .   [Закони и подзаконска акта]     Закони и подзаконска акта
.   .   [Обрасци]     Обрасци
.   .   [Локацијски услови]     Позитивно решени Локацијски услови
.   .   [Негативно решени Локацијски услови]     Негативно решени Локацијски услови
.   .   [Локацијски услови - Закључци]     Локацијски услови
.   .   [Регистар грађевинских дозвола]     Регистар грађевинских дозвола
.   .   [Регистар одобрења за изградњу]     Регистар одобрења за изградњу
.   .   [Регистар употребних дозвола]     Регистар употребних дозвола
.   .   [Регионални просторни план]     Регионални просторни план
.   .   [Просторни план града Крагујевца]     Просторни план града Крагујевца
.   .   [Генерални урбанистички план]     Генерални урбанистички план
.   .   [План генералне регулације]     План генералне регулације
.   .   [Списак локацијских дозвола]     Списак локацијских дозвола
.   .   [ГИС]     Географски Информациони Систем града Крагујевца
.   .   [Јавни увид]     Јавни увид
.   .   [ОДРЖИВИ ГРАД – ГРАД ПО МЕРИ ЧОВЕКА]     ОДРЖИВИ ГРАД – ГРАД ПО МЕРИ ЧОВЕКА - све потребне информације, обрасци…
.   .   [Рани Јавни увид]     Рани Јавни увид
.   .   [ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА]     ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
.   .   [Регистар планске документације]     Регистар планске документације
.   .   [Информатор о раду]     Информатор о раду
.   [Градска управа за опште и заједничке послове]     Градска управа за опште и заједничке послове
.   .   [Месне заједнице]     Месне заједнице
.   .   [Документи, огласи]     Документи, огласи
.   [Градска управа за финансије]     Градска управа за финансије
.   .   [Начелник Градске управе за финансије]     Начелник Градске управе за финансије
.   .   [Документи, огласи]     Документи, огласи
.   [Градска пореска управа]     Градска пореска управа
.   .   [Прописи и пријаве]     Градска пореска управа, прописи и пријаве
.   .   [Начелник градске пореске управе]     Начелник градске пореске управе
.   .   [Документи]     Документи, спискови највећих пореских дужника
.   .   [Огласи]     Огласи
.   .   [Обавештења]     Градска пореска управа, Обавештења, прописи и пријаве
.   [Градска управа за привреду]     Градска управа за привреду
.   [Градска управа за имовину]     Градска управа за имовину
.   [Градска управа за комуналне и инспекцијске послове]     Градска управа за комуналне и инспекцијске послове
.   [Градска управа за ванпривредне делатности]     Градска управа за ванпривредне делатности
.   [Градска управа за инвестиције]     Градска управа за инвестиције
.   [Градска управа за здравствену и социјалну заштиту]     Градска управа за здравствену и социјалну заштиту
.   [Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој]     Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој
.   [Служба буџетске инспекције]     Служба буџетске инспекције
.   [Служба за интерну ревизију]     Служба за интерну ревизију
.   [Заштита животне средине]     Заштита животне средине, екологија
.   .   [Обавештења о дозволама у области управљања отпадом]     Обавештења о дозволама у области управљања отпадом
.   .   [Регистар издатих дозвола у области управљања отпадом]     Регистар издатих дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман отпада
.   .   [Захтеви за процене утицаја на животну средину]     Захтеви за процене утицаја на животну средину
.   .   [Јавна књига]     Јавна књига
.   .   [Еколошки билтен]     Еколошки билтен
.   .   [Локални Еколошки Акциони План]     Локални Еколошки Акциони План
.   [Јавне набавке]     Јавне набавке
.   [Канцеларија заштитника грађана]     Канцеларија заштитника грађана
.   .   [Документи]     Документи
.   [Енергетски менаџер Града Крагујевца]     Енергетски менаџер Града Крагујевца
.   [Главни урбаниста града Крагујевца]     Главни урбаниста града Крагујевца
.   [Заштита права пацијената]     Заштита права пацијената
.   .   [Саветник за заштиту права пацијената]     Саветник за заштиту права пацијената
.   .   [Савет за здравље Града Крагујевца]     Савет за здравље Града Крагујевца
.   .   [Документи]     Извештај о раду Савета за здравље града Крагујевца, Извештај саветника за заштиту права пацијената
.   [Градско правобранилаштво]     Градско правобранилаштво
.   [Привреда и економски развој]     Привреда и економски развој
.   .   [Подстицаји за инвестирање]     Подстицаји за инвестирање
.   .   [База привредника]     База привредника
.   .   [Привредни савет]     Привредни савет
.   .   [Процедура оснивања привредног субјекта]     Процедура оснивања привредног субјекта
.   .   [Локални економски развој]     Канцеларија за локални економски развој
.   .   [Профил заједнице]     Профил заједнице
.   .   .   [Локација и тржиште]     Локација и тржиште
.   .   .   [Инфраструктура]     Инфраструктура
.   .   .   [Људски ресурси]     Људски ресурси
.   .   .   [Природни ресурси]     Природни ресурси
.   .   .   [Привредни сектори]     Привредни сектори
.   .   [Стратегија одрживог развоја града Крагујевца]     Стратегија одрживог развоја града Крагујевца
.   .   [Могућности за улагање]     Могућности за улагање, греенфиелд, броwнфиелд
.   .   [Статистика]     Статистика
.   .   .   [Запосленост]     Запосленост
.   .   .   [Подаци о зарадама]     Подаци о зарадама
.   .   [Бизнис иновациони центар]     Бизнис иновациони центар
.   .   [Приватизација]     Приватизација
.   .   [Порези и олакшице]     Порези и олакшице
.   .   [Пројекти и програми]     Пројекти и програми
.   .   [Бизнис база Крагујевца]     Бизнис база Крагујевца, база крагујевачких предузећа и фирми
.   .   .   [Медицинска опрема]     База предузећа за производњу медицинске опреме
.   .   .   [Прехрамбени сектор]     Прехрамбрена индустрија у Крагујевцу
.   .   .   [Прерада дрвета]     База крагујевачких предузећа из области прераде дрвета
.   .   .   [Текстил и обућа]     База предузећа из индустрије производње текстила и обуће
.   .   .   [Металски сектор]     База предузећа из металског сектора
.   .   .   [ИТ сектор]     ИТ сектор
.   .   .   [Грађевинарство]     Грађевински сектор у Крагујевцу
.   .   .   [Трговина и услуге]     Трговина, услуге
.   .   [Инвестирајте у Крагујевац]     Инвестирајте у Крагујевац
.   .   .   [Зашто инвестирати у Крагујевац]     Зашто инвестирати у Крагујевац
.   .   .   [Презентација за инвеститоре]     Презентација за инвеститоре
.   [еУправа]     еУправа
.   .   [Буџет града Крагујевца]     Буџет града Крагујевца
.   .   [Обрасци]     Обрасци
.   .   [Виртуелни матичар]     Виртуелни матичар, наручивање извода и других докумената
.   .   [Бирачки списак]     Бирачки списак
.   .   [Јавни позиви]     Јавни позиви, јавни огласи, јавне набавке, огласи, тендери
.   .   [Одељење правне помоћи и градских канцеларија]     Одељење правне помоћи и градских канцеларија
.   .   [ГИС]     ГИС географски информациони систем
.   .   [Информатор о раду органа града]     Информатор о раду органа града Крагујевца
.   .   [Акти органа града]     Акти органа града, Службени лист, Документи органа локалне самоуправе Крагујевац, Регистри аката Скупштине града Крагујевца
.   .   [Конкурси, стипендије, Јавни позиви]     Конкурси, стипендије, Јавни позиви
.   .   [Јавни увид]     Планови на јавном увиду
.   .   [Стратегије, акциони планови...]     Стратегије, акциони планови...
.   .   [Информације о износу исплаћених плата, додатака и накнада у локалној администрацији]     Информације о износу исплаћених плата, додатака и накнада у локалној администрацији
.   .   [Савет за унапређење положаја особа са инвалидитетом]     Савет за унапређење положаја особа са инвалидитетом
.   .   [Стратегија одрживог развоја града Крагујевца]     Стратегија одрживог развоја града Крагујевца
.   .   [Огласи за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини]     Огласи за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем
.   .   [Савет за унапређење положаја Рома]     Савет за унапређење положаја Рома
.   .   [Обавештења о раду мртвозорника града Крагујевца]     Обавештења о раду мртвозорника града Крагујевца
.   .   [Водна акта]     Водна акта, водни услови, водна сагласност, водна дозвола
.   .   [Конкурси за пројекте]     Конкурси за пројекте
.   .   [Јавне расправе]     Јавне расправе
.   [Штаб за ванредне ситуације]     Штаб за ванредне ситуације града Крагујевца
.   .   [Информације и обавештења]     Информације и обавештења
.   .   [Документи]     Документи
.   [Крагујевац и Европска Унија]     Канцеларија града Крагујевца у Бриселу
.   .   [ EU Exchange IV ]     Крагујевац, Европска Унија, EU Exchange IV
.   .   [Вести]     Вести
.   [Локални антикорупцијски форум]     Локални антикорупцијски форум, Локални план града Крагујевца за борбу против корупције
.   [Комунална полиција града Крагујевца]     Комунална полиција града Крагујевца
.   [Документи органа Града]     Документи органа Града
.   [Контролне листе за инспекцијски надзор]     Контролне листе за инспекцијски надзор
.   [Контакт]     Контакт
.   [Адресар, спољне везе...]     Линкови, Адресар, спољне везе
.   .   [Градови]     Градови
.   .   [Адресар градских предузећа и установа]     Адресар градских предузећа и установа
.   .   [Адресар Градске управе-најважније адресе и контакти]     Адресар Градске управе најважније адресе, телефони и контакти
.   .   [Дежурне службе]     Дежурне службе, Најважнији сервисни телефони
.   .   [Спољне везе]     Спољне везе, линкови ка нама