Контактирајте нас за више информација
X

Fiat_automobili_Srbija_Autor_Zoran_Petrovi_6.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Основне информације

Стратегија одрживог развоја града Крагујевца

Једна од најчешћих дефиниција одрживог развоја је “развој који излази у сусрет потребама садашњице, а да не угрожава способност будућих генерација да задовоље сопствене потребе“. Стратегија одрживог развоја је општи стратешки план развоја града који даје смернице и подстицаје за будући развој.

Процес израде Стратегије одрживог развоја града Крагујевца је започео у децембру 2009. године Скупштинском одлуком о приступању изради Стратегије. У току периода јануар-април 2010. године је урађена социо-економска анализа града (профил заједнице), а после тога секторске SWOT анализе, као и анкета са грађанима. Након тога, чланови Градског форума за израду Стратегије су на основу анкете и SWOT анализе дефинисали седам развојних приоритета за град и изјаву о визији града за следећих 20 година. Стратегија се ради за период 2012-2017. година.

Утврђени су следећи развојни приоритети:

1. Унапређење инфраструктуре
2. Развој економије и предузетништва
3. Заштита животне средине
4. Рурални развој
5. Унапређење система здравствене и социјалне заштите
6. Унапређење система образовања и културе
7. Развој спорта и туризма

У другом делу процеса израде Стратегије одрживог развоја града Крагујевца, одржано је 15 састанака тематских радних група по приоритетима, на којима је одређено 29 стратешких и 84 оперативна циља за сваки од приоритета.

Након тога је коришћењем on-line алата који је развила Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља, www.olednetwork.rs/kragujevac-projekti/ унето 234 предлога пројеката. Коришћењем поменутог алата је добијена финална листа пројеката који ће се реализовати у периоду трајања Стратегије одрживог развоја града Крагујевца.

Пролазећи поступно кроз сваку од напред наведених фаза, дошло се до крајњег циља, а то је нацрт овог стратешког документа.

Комисија за израду Стратегије одрживог развоја града Крагујевца, на седници одржаној дана 08. децембра 2011. године, утврдила Нацрт Стратегије одрживог развоја града Крагујевца 2012-2017 и упућује се на јавну расправу у периоду од 9. до 15. децембра 2011.године.

Позивају се сва правна и физичка лица да узму учешће у јавној расправи о Нацрту Стратегије одрживог развоја града Крагујевца 2012-2017, као и да своје примедбе доставе у писаној форми локалном координатору у канцеларији 506 Зграде градске управе, Трг слободе 3 или на e-mejl: odrzivirazvoj@kg.org.rs и aradojevic@kg.org.rs.

Јавна трибина о Нацрту Стратегије одрживог развоја града Крагујевца 2012- 2017, одржаће се у уторак, 13. децембра 2011. године са почетком у 11 часова у Свечаном салону Зграде градске управе.