Контактирајте нас за више информација
X

Skupstina_grada_Kragujevca_4.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага

Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Светски дан права потрошача – 15. март
   

Поводом 15. марта, Светског дана права потрошача, Одељење републичке тржишне инспекције Крагујевац, подсећа грађане на нека од основних порошачких права, међу којима су право на безбедну робу и услуге, право на доступност најнужнијих роба и услуга, право на обавештеност, на правну заштиту и др. Републичка тржишна инспекција врши инспекцијски надзор над применом Закона о заштити потрошача према годишњем плану, а такође предузима и ванредне инспекцијске надзоре када се поступа по представкама физичких лица - потрошача.

Потрошачи се могу обратити тржишној инспекцији у следећим случајевима: када трговац није јасно истакао цене на производима и у ценовнику услуга, када им трговац није дао рачун за купљену робу или извршене услуге, када их трговац није обавестио о својствима робе, о начину плаћања, о начину и року испоруке робе, о начину на који поступа по приговору потрошача(али све то пре него што су купили робу),када им даје гаранцију за производ која је краћа од законске (2 године), када су изјавили рекламацију трговцу на саобразност  робе/услуга, али им трговац није одговорио најкасније у року од 8 дана, или није решио рекламацију у складу са својом одлуком уз њихову сагласност најкасније у року од 15 дана од дана пријема рекламације односно 30 дана за техничку робу, као и у другим ситуацијама прописаним Законом о заштити потрошача.

Потрошач се обраћа Саветовалишту за потрошаче, а не тржишној инспекцији у случају када добије од трговца одговор да се рекламација одбија као неоснована и одбија његов захтев за замену, односно поправку робе, или повраћај новца, а по мишљењу потрошача, приговор на саобразност робе/услуге је основан. У току прошле године, Саветовалишту за потрошаче у Крагујевцу обратило се 1180 грађана.

Саветовалиште за потрошаче:
Краља Александра I број 50
Радно време: 09-16
Телефон: 034/20 20 20
Зоран Николић / менаџер саветовалишта

Потрошачи на територији Шумадијског управног округа могу да поднесу пријаву на следеће начине:

  • број телефона дежурног инспектора:  034 335-211, у периоду од 07:30 - 15:30х
  • електронска адреса, e-mail: trzisna.kragujevac@mtt.gov.rs
  • поштом на адресу: Саве Ковачевића бр.7, 34000 Крагујевац
  • директним доласком у писарницу Шумадијског управног округа
Претходна страна