Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Обавештење Градске управе за ванпривредне делатности

  1. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ, У ПЕРИОДУ ЗА КОЈИ ЈЕ РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ЗА РАДНУ 2018/19 ГОДИНУ, НЕЋЕ ПРИМАТИ НИТИ ПОСТУПАТИ ПО ЗАХТЕВИМА РОДИТЕЉА ДЕЦЕ КОЈА НИСУ ОБУХВАЋЕНА ЈАВНИМ ПОЗИВОМ.
     
  2. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОБАВЕШТАВА РОДИТЕЉЕ ЧИЈА СУ ДЕЦА УПИСАНА У ПРИВАТНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДА НЕЋЕ ПОСТУПАТИ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА НАСТАВАК КОРИШЋЕЊА ПРАВА У ДРУГОЈ ПРИВАТНОЈ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ (ЗАХТЕВИ ЗА ПРЕМЕШТАЈ), ДО ОКОНЧАЊА ПОСТУПКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА РОДИТЕЉИМА ЧИЈА СУ ДЕЦА НА ЛИСТИ ЧЕКАЊА ЗА РАДНУ 2018/19 ГОДИНУ.


ГРАДСКА УПРАВА ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Комисија за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе
број 7734
Дана 21.9.2018.

Град Крагујевац
Управа за ванпривредне делатности,


Комисија за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе ажурирала је све пристигле нове и допуњене захтеве родитеља закључно са 13.9.2018. године и сачинила прелиминарну Листу чекања и Извод из Листе чекања за децу која су остварила 100 поена. Извод из Листе чекања прослеђен је предшколским  установама којима је оснивач град Крагујевац ради попуњавања слободних места, уз обавезу да се Комисији достави информација о родитељима који су се изјаснили за упис закључно са 21.09.2018.  

После достављања тих података Комисија је на седници одржаној 21.9.2018. усвојила пречишћен Извод из Листе чекања деце која су остварила 100 поена и Управи за ванпривреду доставља  Извод из Листе чекања деце која су остварила 100 поена ради објављивања на сајту града Крагујевца и обавештавања родитеља за упис деце у приватне вртиће. Како родитељи и даље подносе захтеве за пријем деце и допуну документације ради ажурирања података Комисија ће закључно са 25.9.2018. све пристигле промене обрадити и сачинити комплетну Листу чекања до краја месеца септембра.


Председник Комисије
Славица Савељић

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ


Обавештавају се родитељи деце која нису уписана у Предшколске установе ''Нада Наумовић'' и ''Ђурђевдан'', а имају мање од 100 бодова, да ће  након пријема Захтева и признавања права на накнаду дела трошкова боравка деце која се налазе на Изводу из Листе чекања са 100 бодова,  Градска управа за ванпривредне делатности упућивати јавне позиве за подношење Захтева према оствареном броју бодова деце на Листи чекања (од 90 па ниже према утврђеној динамици) а у складу са расположивим средствима буџета града Крагујевца и  капацитетима приватних предшколских установа.
    
На основу обавештења  Комисије за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац (у даљем тексту: Комисија) у току је ажурирање Листе чекања деце испод 100 бодова, у коју ће бити укључена и сва деца за коју су поднети Захтеви, након спроведеног Јединственог конкурса, као и допуњени Захтеви, а бити померена деца која су уписана у предшколске установе “Нада Наумовић“ и “Ђурђевдан“, као и деца која су у међувремену по основу обновљених захтева уписана у приватне предшколске установе у радној 2018/19 години, обзиром да је у складу са Закључком Градског већа број: број 60-28/18-V од 20. 09. 2018. године, питање њиховог уписа и боравка у предшколске установе на територији града Крагујевца решено.
    
Све обрасце захтева, информације и обавештења везана за наведену тематику, родитељи ће благовремено добијати на званичном сајту града Крагујевца.

 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ВАНПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТИ

Упис у предшколске установе

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се родитељи деце која нису уписана у Предшколску установу “Нада Наумовић“ и “Ђурђевдан“, да је у Градској управи за ванпривредне делатности у току припрема за упућивање позива родитељима за остваривање права за накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго физичко или правно лице (у даљем тексту: приватне предшколске установе) како би се омогућио упис деце у приватне предшколске установе на територији града Крагујевца.

Очекујемо да ће Комисија за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац, најкасније до 20. септембра 2018. године, утврдити и објавити на званичној интернет страници града Крагујевца, Листу чекања за пријем у Установе на територији града Крагујева за радну годину (у даљем тексту: Листа чекања).

Након објављивања Листе чекања и Обавештења о броју слободних места у приватним предшколским установама, Градска управа за ванпривредне делатности ће на званичном сајту града Крагујевца, упутити позив родитељима за подношење Захтева за утврђивање права за накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго физичко или правно лице, како би након остваривања права могли да изврше упис детета - це, у неку од приватних предшколских установа на територији града Крагујевца.

Градска управа за ванпривредне делатности ће јавни позив за родитеље упућивати по утврђеном распореду који ће се сачинити на основу расположивих капацитета приватних предшколских установа, као и буџетских средстава, уз поштовање редоследа на Листи чекања.

Све обрасце захтева, информације и обавештења везана за наведену тематику, родитељи ће благовремено добијати на званичном сајту града Крагујевца.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Архива