Контактирајте нас за више информација
X

Gradski_stadion_1.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Урбанистички пројекти

Урбанистички пројекат за изградњу затвореног спортског игралишта-балон сале на КП БР. 963/5 I 2086/3 КО Крагујевац 3

УП изградње хидротехничке инфраструктуре за опремање објеката државне станоградње ДЕНИНО БРДО

Урбанистички пројекат за изградњу стамбено комплекса на Кп бр 5344/4 ко Крагујевац3

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗАТВОРЕНОГ СПОРТСКОГ ИГРАЛИШТА БАЛОН САЛЕ НА КП БР.963/5 и 2086/3 КО КРАГУЈЕВАЦ 3

Урбанистички пројекат за изградњу објекта на КП бр. 5283, 5284, 5285 и 5319/6 КО Крагујевац 4 у Улици браће Николић у Крагујевцу

Урбанистички пројекат за изградњу грађевинског пословно-производног комплекса на КП бр. 4961/8 и 4961/49 КО Крагујевац 4

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу пословно-производног комплекса на КП бр. 753, 756, 757, 758 и 759 КО Крагујевац 4

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ са урбанистичко-архитектонским решењем за изградњу стамбено-пословног објекта на К.П. БРОЈ 6890/1 К.О. КРАГУЈЕВАЦ 4

УП ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КП БР 3772-1 КО Крагујевац 3 у Ул Зорана Ђинђића у Крагујевцу

УП за изградњу пословног објекта са пословним становима на КП бр 4126-1 и КП бр 4185-2 КО Крагујевац 3 у Ул. Вука Караџића бр 4 у Крагујевцу

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за КП бр. 9852 Ко Крагујевац 4 Улица Љубе Давидовића бр.1

Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта у улици Милутина Марковића бр. 4 на КП бр. 4050, 4055 и 4047/6 КО Крагујевац

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. 4038/3 И 4040/2 КО КРАГУЈЕВАЦ 3 УЗ УЛИЦУ МАКСИМА ГОРКОГ КНЕГИЊЕ - ЉУБИЦЕ У КРАГУЈЕВЦУ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. 4038/3 И 4040/2 КО КРАГУЈЕВАЦ 3 УЗ УЛИЦУ МАКСИМА ГОРКОГ КНЕГИЊЕ - ЉУБИЦЕ У КРАГУЈЕВЦУ


01. УП ктп са границом обухвата

02. УП постојеће стање

03. УП урбанистичка анализа блока

04. УП основа приземља

05. УП основа кровних равни

06. УП инфраструктура


01. Основа темеља I фаза

02. Основа приземља I фаза

03. Основа I спрата I фаза

04. Основа тавана I фаза

05. Основа кровне конструкције I фаза

06. Пресек А-А I фаза

07. пресек Б-Б I фаза

08. Предњи изглед I фаза

09. Задњи изглед I фаза

10. Леви бочни изглед I фаза

11. Десни бочни изглед I фаза

12. Изглед крова

13. Основа II спрата II фаза

14. Основа III спрата II фаза

15. Основа тавана II фаза

16. Основа кровне конструкције II фаза

17. Пресек А-А II фаза

18. Пресек Б-Б II фаза

19. Предњи изглед II фаза

20. Задњи изглед II фаза

21. Леви бочни изглед II фаза

22. Десни бочни изглед II фаза

23. Изглед крова II фаза


Потврда XVIII 350-594-15 од 09.07.2015

 

 

Архива