Контактирајте нас за више информација
X

Trg_Jovana_Ristica_7.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Заштита права пацијената

Заштита права пацијената сагласно Закону о правима пацијената (“Сл. гласник РС“ бр.45/13) у граду Крагујевцу, обезбеђује се преко саветника права пацијената и Савета за здравље.

Пацијенти/грађани који сматрају да им је повређено појединачно право у области здравствене заштите, могу се обратити саветнику права пацијената, који је дужан да утврди све околности и чињенице у вези са приговором и достави извештај подносиоцу приговора.

Приговор се може поднети за сваку повреду права причињену у здравственој установи, приватној пракси, високошколској установи здравствене струке која обавља здравствену делатност, другом правном лицу које обавља и одређене послове из здравствене делатности и здравственог осигурања на територији града Крагујевца.

Уколико је подносилац приговора незадовољан извештајем саветника права пацијената, може се обратити Савету за здравље, који је дужан да поступи по приговору и достави извештај подносиоцу.

КОНТАКТ

Саветник за заштиту права пацијената

Весна Стевановић, дипл. правник
адреса: Николе Пашића број 6
III спрат, канцеларија 408 Крагујевац

телефони: 034/6170417 и 060 234 0 363
e-mail: savetnikpacijenatakg@kg.org.rs и vesnastevanovic@kg.org.rs

Савет за здравље

Председник др Гордана Дамњановић,
спец. менаџмента у здравству
адреса: Трг слободе број 3
II спрат, канцеларија 216 Крагујевац

телефони:034/306-147 и 034/306-270
email:savetzazdravljekg@kg.org.rs
 

ЗАКОН О ПРАВИМА ПАЦИЈЕНАТА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ