Контакти функционера града Крагујевца

Радомир НИКОЛИЋ
Градоначелник
е-mail: gradonacelnik@kg.org.rs

Ивица МОМЧИЛОВИЋ
Заменик градоначелника
е-mail: imomcilovic@kg.org.rs

Проф. др Недељко МАНОЈЛОВИЋ
Члан Градског већа за образовање
е-mail: nmanojlovic@kg.org.rs

Радомир ЕРИЋ
Члан Градског већа за привреду
е-mail: radomireric@hotmail.com

Витомир НЕДЕЉКОВИЋ
Члан Градског већа за локалну самоуправу
е-mail: vnedeljkovic@kg.org.rs,

Гордана ДAMЊАНОВИЋ
Члан Градског већа за здравствену и социјалну заштиту
е-mail: gordanadamnjanovic@kg.org.rs

Данило САВИЋ
Члан Градског већа за ИКТ, електронску управу и паметан град
е-mail: dsavic@kg.org.rs

Владимир МАКСИМОВИЋ
Члан Градског већа за комуналне делатности, равномерни и одрживи развој
е-mail: vmaksimovic@kg.org.rs

Зоран Р. ПРОКИЋ
Члан Градског већа за заштиту и унапређење животне средине
е-mail: zprokic@kg.org.rs

Миња ОБРАДОВИЋ
Члан Градског већа за инвестиције и управљање пројектима
е-mail: mobradovic@kg.org.rs

Дамјан СРЕЈИЋ
Члан Градског већа за пољопривреду и рурални развој
е-mail: dsrejic@kg.org.rs

мр Миљан БЈЕЛЕТИЋ
Члан Градског већа за културу
е-mail: mbjeletic@kg.org.rs

Ратко ТОМАШЕВИЋ
Члан Градског већа за унапређење положаја пензионера у локалној самоуправи
e-mail: tratko1942@gmail.com

Мирослав ПЕТРАШИНОВИЋ
Председник Скупштине града
е-mail: mpetrasinovic@kg.org.rs

Миодраг НИКОЛИЋ
Заменик председника Скупштине града
e-mail: mija.nikolic@kg.org.rs

Сузана ПАВЛОВИЋ
Секретар Скупштине града
e-mail: spavlovic@gmail.com

Наташа ПЕТРОВИЋ
Заменик секретара Скупштине града
e-mail: npetrovic@kg.org.rs

Зоран РАЈОВИЋ
Помоћник градоначелника за надзор над инвестицијама у ванпривредним делатностима
е-mail: rajovic.zoran@gmail.com

Никола УРОШЕВИЋ
Помоћник градоначелника за унапређење и развој спорта
е-mail: nurosevic@kg.org.rs

Стефан НИКЕЗИЋ
Помоћник градоначелника за унапређење положаја младих у локалној самоуправи
е-mail: snikezic@kg.org.rs

Александар ШТАЈН
Помоћник градоначелника за унутрашњу и међународну сарадњу
e-mail: astajn@gmail.com

др Јасмина ПРЕДОЈЕВИЋ – СИМОВИЋ
Помоћник градоначелника за одрживи и равномерни развј града и сарадњу са удружењима
e-mail: jasminapred@hotmail.rs

Градске управе, начелници и контакти

ГУ за послове градоначелника и Градског већа
Начелник Јелена Бојовић
Контакт тел 034/306-122
Канц. 122, први спрат зграде Градске управе
jbojovic@kg.org.rs

ГУ за опште и заједничке послове
Начелник Драгица Андрић
Контакт тел 034/306-120
Канц. 120, први спрат зграде Градске управе
adragica@kg.org.rs

ГУ за ванпривредне делатности
Начелник Гордана Марковић
Контакт тел 034/302-288
Канц 013, други спрат ул. Цара Лазара бр.15
gmarkovic@kg.org.rs

ГУ за здравствену и социјалну заштита
Начелник Никола Рибарић
Контакт тел 034/306154
Канц. 303, трећи спрат зграде Градске управе

Градска управа за финансије
Начелник Јасна Милојевић
Контакт тел. 034/306-201
Канц. 418, четврти спрат зграде Градске управе
jmilojevic@kg.org.rs

ГУ за комуналне и инспекцијске послове
Начелник Зорица Аврамовић
Контакт тел. 034/306-203
Канц. 420, четврти спрат зграде Градске управе
zavramovic@kg.org.rs

ГУ за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине
Начелник Томислав Спасенић
Контакт тел. 034/306-227
Канц. 507 а, пети спрат зграде Градске управе
tspasenic@kg.org.rs

ГУ за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој
Начелник Наташа Пешић – Радосављевић
Контакт тел 034/304-490, 034/364-489
Канц. 406 а, четврти спрат зграде бившег Вартекса
npesic@kg.org.rs

ГУ за инвестиције
Начелник Предраг Пантић
Контакт тел 034/506-100 (локал 133)
Канц. 6, први спрат зграде бившег Дуван промета, Бранка Радичевића 11

ГУ за имовину
Начелник Душица Ћупић
Контакт тел 034/306 172
Канц. 326, трећи спрат зграде Градске управе
dcupic@kg.org.rs

ГУ за привреду
Начелник Мирослав Пауновић
Контакт тел. 034/306-185
Канц. 405 а, четврти спрат зграде Градске управе
mpaunovic@kg.org.rs

Градска пореска управа
Начелник Славица Ђинђић
Контакт тел 034/356-394
Канц. 108 а, први спрат зграде бивше Светлости, Бранка Радичевића 9
sdjindjic@kg.org.rs

ГУ за јавне набавке
Начелник Данијела Дробњак
Контакт тел 034/306-287
Канц 211, други спрат зграде Градске управе
ddrobnjak@kg.org.rs