Контакти функционера града Крагујевца

Никола ДАШИЋ
Градоначелник
е-mail: gradonacelnik@kg.org.rs

Ивица МОМЧИЛОВИЋ
Заменик градоначелника
е-mail: imomcilovic@kg.org.rs

Душан АЛЕКСИЋ
Члан Градског већа за образовање
е-mail: daleksic@kg.org.rs

Радомир ЕРИЋ
Члан Градског већа за привреду
е-mail: radomireric@hotmail.com

Сања ТУЦАКОВИЋ
Члан Градског већа за локалну самоуправу
е-mail: sanjatucakovic@kg.org.rs

Гордана ДAMЊАНОВИЋ
Члан Градског већа за здравствену и социјалну заштиту
е-mail: gordanadamnjanovic@kg.org.rs

Ненад СТАНИШИЋ
Члан Градског већа за финансије
е-mail: nenadstanisic@kg.org.rs

Маја ANGELOVSKA
Члан Градског већа за комуналне делатности
е-mail: maja.angelovska@kg.org.rs

Стефан НИКЕЗИЋ
Члан Градског већа за унапређење и заштиту животне средине
е-mail: snikezic@kg.org.rs

Данка Андоновски
Члан Градског већа за инвестиције и управљање пројектима
е-mail: danka.andonovski@kg.org.rs

Дамјан СРЕЈИЋ
Члан Градског већа за равномерни и одржив развој села
е-mail: dsrejic@kg.org.rs

мр Миљан БЈЕЛЕТИЋ
Члан Градског већа за културу
е-mail: mbjeletic@kg.org.rs

Предраг СТЕВОВИЋ
Члан Градског већа за спорт
e-mail: predragstevovic@kg.org.rs

Мирослав ПЕТРАШИНОВИЋ
Председник Скупштине града
е-mail: mpetrasinovic@kg.org.rs

Зоран МЛАДЕНОВИЋ
Заменик председника Скупштине града
e-mail: zmladenovic@kg.org.rs

Сузана ПАВЛОВИЋ
Секретар Скупштине града
e-mail: spavlovic@gmail.com

Зоран РАЈОВИЋ
Помоћник градоначелника за надзор над инвестицијама у ванпривредним делатностима
е-mail: rajovic.zoran@gmail.com

Стефан ЈОВАНОВИЋ
Помоћник градоначелника за омладину и сарадњу са Универзитетом
е-mail: sjovanovic@kg.org.rs

Aлександар МИЛОШЕВИЋ
Помоћник градоначелника за реализацију капиталних пројеката и сарадњу са Владом Републике Србије
е-mail: aleksandar.milosevic17@gmail.com

Ана ПЕТРОВИЋ
помоћница градоначелника за културу и информисање
e-mail: ana.petrovic@kg.org.rs

Градске управе, начелници и контакти

ГУ за послове органа града
В.Д. начелник Наташа Петровић
Контакт тел. 034/306 120
Канц. 120, први спрат зграде Градске управе
npetrovic@kg.org.rs

ГУ за развој и инвестиције
В.Д. начелника Дејан Ружић
Контакт тел.
Канц. бр. 5, Ул. Николе Пашића 6/2
dejan.ruzic@kg.org.rs

ГУ за комуналне послове
В.Д. начелника Зорица Ђорић
Канц. 111, први спрат зграде Градске управе
zdjoric@kg.org.rs

В.Д. начелника Градске управе за друштвене делатности
Тамара Јовановић
дипломирани економиста
Контакт тел. 034/302 288
tjovanović@kg.org.rs

ГУ за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење
В.Д. начелника Љиљана Пршић
Контакт тел. 034/306 172
Канц. 322
ljprsic@kg.org.rs

Градска пореска управа
В.Д. начелника Данијела Чомагић- Поповић
Контакт тел. 034/356 394 лок. 114
Канц. 012, Ул. Бранка Радичевића 9
dcomagic@kg.org.rs

Градскa управa за финансије и јавне набавке
В.Д. начелника Милијана Ратковић
Контакт тел. 034/306 150
Канц. 418, четврти спрат зграде Градске управе
mratkovic@kg.org.rs

в.д.начелника Градске управе за људске ресурсе и заједничке послове
Марија Шапић, дипломирани економиста,
Трг слободе број 3, канцеларија број 314
E-mail: msapic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306171

ГУ за прописе
В.Д. начелника Весна Станишић
Контакт тел. 034/306 153
Канцеларија 303, трећи спрат зграде Градске управе
vstanisic@kg.org.rs

в.д. начелника Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију
Бобан Петровић,
Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 609
34000 Крагујевац
E-mail: boban.petrovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-271