Контакти функционера града Крагујевца

Никола ДАШИЋ
Градоначелник
е-mail: gradonacelnik@kg.org.rs

Ивица МОМЧИЛОВИЋ
Заменик градоначелника
е-mail: imomcilovic@kg.org.rs

Душан АЛЕКСИЋ
Члан Градског већа за образовање
е-mail: daleksic@kg.org.rs

Радомир ЕРИЋ
Члан Градског већа за привреду
е-mail: radomireric@hotmail.com

Сања ТУЦАКОВИЋ
Члан Градског већа за локалну самоуправу
е-mail: sanjatucakovic@kg.org.rs

Гордана ДAMЊАНОВИЋ
Члан Градског већа за здравствену и социјалну заштиту
е-mail: gordanadamnjanovic@kg.org.rs

Ненад СТАНИШИЋ
Члан Градског већа за финансије
е-mail: nenadstanisic@kg.org.rs

Владимир МАКСИМОВИЋ
Члан Градског већа за комуналне делатности
е-mail: vmaksimovic@kg.org.rs

Стефан НИКЕЗИЋ
Члан Градског већа за унапређење и заштиту животне средине
е-mail: snikezic@kg.org.rs

Владимир ДОБИ
Члан Градског већа за инвестиције и управљање пројектима
е-mail: vladimirdobi@kg.org.rs

Дамјан СРЕЈИЋ
Члан Градског већа за равномерни и одржив развој села
е-mail: dsrejic@kg.org.rs

мр Миљан БЈЕЛЕТИЋ
Члан Градског већа за културу
е-mail: mbjeletic@kg.org.rs

Предраг СТЕВОВИЋ
Члан Градског већа за спорт
e-mail: predragstevovic@kg.org.rs

Мирослав ПЕТРАШИНОВИЋ
Председник Скупштине града
е-mail: mpetrasinovic@kg.org.rs

Зоран МЛАДЕНОВИЋ
Заменик председника Скупштине града
e-mail: zmladenovic@kg.org.rs

Сузана ПАВЛОВИЋ
Секретар Скупштине града
e-mail: spavlovic@gmail.com

Зоран РАЈОВИЋ
Помоћник градоначелника за надзор над инвестицијама у ванпривредним делатностима
е-mail: rajovic.zoran@gmail.com

Стефан ЈОВАНОВИЋ
Помоћник градоначелника за омладину и сарадњу са Универзитетом
е-mail: sjovanovic@kg.org.rs

Aлександар МИЛОШЕВИЋ
Помоћник градоначелника за реализацију капиталних пројеката и сарадњу са Владом Републике Србије
е-mail: aleksandar.milosevic17@gmail.com

Борис КОВАЧЕВИЋ
Помоћник градоначелника за међународну сарадњу
e-mail: bkovacevic@kg.org.rs

Градске управе, начелници и контакти

ГУ за послове органа града
Начелник Јелена Бојовић
Контакт тел 034/306-122
Канц. 122, први спрат зграде Градске управе
jbojovic@kg.org.rs

ГУ за јавне приходе и инспекцијске послове
Начелник Зорица Аврамовић
Контакт тел 034/306-271
Канц. 609, шести спрат зграде Градске управе
zavramovic@kg.org.rs

ГУ за развој
Начелник Предраг Пантић
Контакт тел
Канц.

ГУ за друштвене делатности и послове са грађанима
Начелник Никола Рибарић
Контакт тел 034/306154
Канц. 302, трећи спрат зграде Градске управ
ribaricn@kg.org.rs

ГУ за заједничке послове
Начелник Наташа Пешић – Радосављевић
Контакт тел.
npesic@kg.org.rs