ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП Шумадија Крагујевац Немања Димитријевић 335-482
jkpsumadija.rs
info@sumadija.rs
ЈКП Водовод и канализација Небојша Јаковљевић 332-240
jkpvik-kg.com
jkpvik@gmail.com
ЈП Путеви Крагујевац Никола Милетић 334-864
ЈСП Крагујевац Снежана Ћирковић 6170618
jspkragujevac.rs
info@jspkragujevac.rs
ЈКП Нискоградња Вукоје Радовановић 332-281
JP Урбанизам Драган Дунчић 306-603
urbanizam.co.rs
office@urbanizam.co.rs
ЈП РТК Јелена Вуковић 209-826
rtk.co.rs
desktv@rtk.co.rs
СПД Раднички Бојан Илић 331-958
spdradnickikragujevac.com
office@spdradnickikragujevac.com
Градска туристичка агенција Бојан Павловић 332-172
gtokg.org.rs
info@gtokg.org.rs
Шумадија сајам Александар Лазовић 503-500
sumadijasajam.rs
info@sumadijasajam.rs
Центар за социјални рад “Солидарност“ Владан Јовановић 332-627
solidarnost.org.rs
kragujevac.csr@minrzs.gov.rs
Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица Снежана Стевановић 355-485
kneginjaljubica.org.rs
centarkg@kneginjaljubica.org.rs
ПУ “Нада Наумовић“ Милка Симић 300-845
nadanaumovic.rs
info.centar@nadanaumovic.rs
ПУ “Ђурђевдан“ Сања Јаковљевић 300-845
pudjurdjevdan.edu.rs
office@pudjurdjevdan.edu.rs

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

Центар за неговање традиционалне културе “Абрашевић“ Зорица Милошевић 331-67
czntk.abrasevic@gmail.com
 Спомен парк

“Крагујевачки октобар“

Маријана Станковић 335-607; 336-110
spomenpark.rs
info@spomenpark.rs
Историјски архив Шумадије Славица Јагличић 336-251; 336-252
istorijskiarhivsumadije.com
archivekg@gmail.com
Књажевско-српски театар Милош Крстовић 335-823
joakimvujic.com
pozoristetjv@mts.rs
Народни музеј Милош Јуришић 333-302; 333-312; 331-782
muzej.org.rs
muzejkg@gmail.com
Завод за заштиту споменика културе Марко Грковић 335-595; 335-547
335-595
kulturnonasledje.com
zavod@kulturnonasledje.com
Дом омладине Ђорђе Ђоковић 302-427
domomladine.com
domomladinekg@yahoo.com
Народна библиотека “Вук Караџић“ Мирко Демић 208-874; 300-160
nbkg.rs
nbkragujevac@gmail.com
Позориште за децу Јелена Патрногић 333-518; 300065
pozoristezadecu.com
pozoristezadecu@gmail.com
Музички центар Ненад Јаковљевић 334-264
muzickicentar.rs
muzickicentarkg@gmail.com
Установа културе Кораци Златко Милојевић 301-480
ustanovakoracikg.rs
ustanovakoraci@gmail.com