Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима је 22.октобра расписала трећи Јавни позив за подношење Захтева за признавање права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице за радну 2020/21. годину која  на Изводу из листе чекања имају од 61.9999 бодова до 61.0000.

Уциљу заштите грађана и спречавања могућности ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима позива  родитеље да Захтеве за признавање права на накнаду дела трошкова од сутра искључиво подносе електронским путем на mail адресу prijemdece@gmail.com, како би се избегло стварање гужве и обезбедили епидемиолошки услови.

Oбразац Захтева можете преузети на званичној интернет страници града Крагујевца www.kragujevac.rs., где се у склопу Јавног позива налазе и расположиви капацитети приватних предшколских установа у погледу година старости детета и детаљне информације неопходне за пријем Захтева.

Уколико родитељи не могу да преузму образац захтева са сајта града, могу да упуте захтев путем мејла prijemdece@gmail.com како би им се доставио на њихову имејл адресу.