Град Крагујевац, шесту годину заредом, обезбедиће бесплатне уџбенике за 1613 ђака првака, како би родитељима олакшао припрему деце за полазак у школу. Комплет садржи Читанку, Буквар, Уџбеник за математику, уџбенике за страни језик, природу и друштво и пратеће радне свеске, односно радне листове.  Одлуку о обезбеђивању обавезних уџбеника за ученике првог разреда јавних основних школа за школску 2021/22. годину донело је Градско веће на седници одржаној 16. јула.

Уџбеници који се расподеле ученицима првог разреда, у складу са овим Закључком, изузев пратећих радних свезака, односно листова, по завршетку првог разреда враћају се школи, која родитељу даје писану потврду да је уџбеник враћен, односно писано обавештење да је у обавези да изврши накнаду штете, са назначеном висином средстава који је дужан да уплати у одређеном року на наведени рачун, у случају да није у могућности да врати уџбеник.

Чланови Већа дали су и сагласност на закључење Уговора између града Крагујевца и Универзитетског клиничког центра о финансирању додатне медицинске едукације у здравственој установи „ Bethesda Children’s Hospital“ у Будимпешти, специјализованој за лечење деце оболеле од спиналне мишићне атрофије. Имајући у виду да град Крагујевац има двоје деце која болују од СМА Мињу и Гаврила,  на иницијативу градоначелника Николе Дашића, град је у динарској противвредности определио  5 106 евра за едукацију два физиотерапеута запослена у УКЦ Крагујевац. Ови здравствени радници радиће са пацијентима односно децом оболелом од спиналне мишићне атрофије након пријема генске терапије. Имајући у виду специфичности лечења таквих пацијената град Крагујевац жели да дугорочно обезбеди адекватну медицинску негу.

Одлуком Градског већа Основна школа „Светозар Марковић“ добила је сагласност за извођење радова на замени фасадне столарије новом ПВЦ столаријом на објекту матичне школе. За исте радове на објекту издвојеног одељења у Великим Пчелицама неопходно је прибавити сагласност Републике Србије, с обзиром на то, да град није носилац права својине на том објекту. Иначе, програмом расподеле иневестиционих средства у надлежном министарству за оба објекта опредељено је 9,3 милиона динара са ПДВ – ом.

 Градско веће дало је сагласност и Основној школи „Трећи крагујевачки батаљон“ за извођење радова на замени фасадне столарије на објекту продуженог боравка школе. Ресорно министарство за те радове обезбедило је четири милиона динара.