На основу испитивања хигијенске исправности воде за пиће са јавних чесама од 22. јула 2022. године које је обавио Институт за јавно здравље, од анализираних 11 узорака, два   узорка  су исправна и безбедна за употребу.

Безбедна за употребу је само вода са јавних чесама у Дивостину и Белошевцу, док вода са јавних чесама у насељима Шумарице, Букуровац, Бубањ, Кошутњак, Теферич, Ждраљица, Каповац, Петровац и Грујина чесма није безбедна за употребу.