„Јачање грађанског активизма за бољу јавну управу у Крагујевцу” пројекат је који реализује невладина организација Praxis, а у циљу поспешивања активног учешћа грађана у процесу праћења реформе јавне управе, нарочито у области израде и координације политика, али и унапређења принципа јавне управе који се односе на одговорност и транспарентност у раду локалних органа управе у Крагујевцу.

Тим поводом данас је у хотелу Крагујевац одржан састанак којем су поред представника организација цивилног друштва, присуствовали др Гордана Дамњановић, чланица Градског већа за здравствену и социјалну заштиту и Зоран Павловић, координатор Канцеларије за ромска питања.

Према речима др Дамњановић, Град тежи унапређењу и јачању капацитета цивилног сектора за партиципативни и транспарентни рад како би грађани могли да активно учествују и буду партнери који дају смернице шта су приоритети за одређену популациону групу, како да их њихова удружења на најбољи начин заступају и учествују у раду локалне самоуправе и како да заједнички, на транспарентан и одговоран начин доносе различите политичке одлуке.

Када говоримо о сарадњи између цивилног сектора и локалне самоуправе, веома важна компонента је информисаност – постојање информатора, web страница и слично. Информисање цивилног сектора мора бити једноставно и разумљиво и треба имати у виду да нису сви грађани информатички образовани. Град Крагујевац посматра цивилни сектор као стратешки кључног партнера у доношењу одлука, који учествује у изради различитих планских докумената, даје сугестије и указује на проблеме који постоје за њихове циљне популационе групе, а даје и конструктивна решења за отклањање тих проблема.

Од јуна 2021. године радимо на овом пројекту у оквиру којег смо спровели низ активности, казала је Марија Дражовић, координаторка за јавне политике и истраживањe „Praxis“. Настојимо да се усагласимо око кључних приоритета и пронађемо компромис око тога шта би могао да буде модалитет који је спроводив, реалан и који би допринео већем укључивању грађана у процес одлучивања на локалном нивоу и евалуације рада органа управе.

Пројекат се, иначе, реализује у оквиру трогодишњег регионалног пројекта „Oснаживање цивилног друштва Западног Балкана за реформисану јавну управу (WeBER 2.0)“, који финансира Европска унија.