На данашњој, деветој седници Савета за здравље града Крагујевца, разматрани су годишњи извештаји о раду саветника за заштиту права пацијената и Савета за здравље, за период од 1. јануара до 31. децембра 2021. године, као и извештаји о резултатима посебних програма јавног здравља који су реализовани у истом периоду у сарадњи са Институтом за јавно здравље Крагујевац, а било је речи и о актуелној епидемиолошкој ситуацији.

Када је реч о правима пацијената, у 2020. години било је 26 приговора од чега 12 основаних, док је прошле године поднето нешто више – 31 приговор али је мањи број основаних, свега шест  – истакла је Гордана Дамњановић председница Савета за здравље. Највећи број приговора се односио на право на доступност здравствене заштите, право на информисаност и безбедност пацијената.

Савет за здравље, у складу са предложеним програмом рада за 2022. годину, наставља све активности везане за Закон о правима пацијената, Закон о јавном здрављу, Закон о здравственој заштити и Закон о заштити становништва од заразних болести, а у складу са Правилником и Пословником о раду Савета за здравље.

Поред приоритета који су везани за унапређење рада са саветницом за заштиту права пацијената имамо предложене нове програме које је усвојила Скупштина града за 2022. годину из области јавног здравља, а наш фокус је и на унапређењу промоције, превенције, заштити становништва од заразних болести, сарадња са градском организацијом Црвеног крста и програмима у области здравствене заштите и промоцији добровољног давалаштва крви. Савет чини све напоре на унапређењу квалитета рада, сарадњи и повезаности читавог система задравствене заштите. Једна од најновијих одлука је формирање иницијалне радне групе везане за палијативну негу и у том правцу чинимо активности које су везане за реализацију Опште болнице за град Крагујевац у склопу које би био и Регионални центар за палијативну негу.