Почетку радова на асфалтирању улица на Денином брду, које изводи град Крагујевац у оквиру Пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, данас је присуствовао градоначелник Крагујевца Никола Дашић, заменик градоначелника Ивица Момчиловић и директор Предузећа за путеве, које је извођач радова, Љубиша Живковић.

У првој фази пројекта предиђена је изградња 216 станова, а планирано је да се у центру Шумадије за припаднике снага безбедности изгради близу 1000 станова. Укупна вредност те инвестиције износи 33 милиона евра. За изградњу станова град Крагујевац је уступио држави без накнаде парцелу површине око 10 хектара, а у обавези је да изгради и недостајућу инфараструктуру у циљу боље повезаности комплекса са остатком града.

Захваљујући Влади Републике Србије и Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Крагујевцу имамо огромну инвестицију. Предвиђена је изградња укупно девет ламела, а према информацијама које имамо, две ће бити готове до краја године, каже градоначелник Крагујевца Никола Дашић.

Градоначелник је истакао да се изградњом овог, потпуно новог стамбеног насеља, стварају услови да Крагујевац настави да гради и развија Денино брдо као локацију, што касније подразумева и изградњу комерцијалних садржаја, школа, предшколских установа, Дома здравља.

Укупна вредност инфрастуктурног опремања износи око 500  милиона динара. До сада је изведено више од половине радова на увођењу хидротехничке инсталације (водоводна линија, фекална и атмосферска канализација) у вредности близу 104 милиона динара. Асфалтирање улице Димитрије Руварца део је 1а фазе на изградњи саобраћајне инфраструктуре на Денином брду.

Поред улице Димитрија Руварца, прва фаза обухвата радове у улицама Симе Марковића и Шестог пука. Припремамо и радове за другу фазу која обухвата улице Божидара Масларића и Добропољску, где се изводе радови на ископу и припреми терена за насипање, рекао је Владимир Бјелановић, одговорни извођач Предузећа за путеве Крагујевац. Динамика је у складу са предвиђеном и очекујем да све буде реализовано у предвиђеним роковима.

Станови за припаднике снага безбедности у Крагујевцу граде се по највишим стандардима, а цене су далеко ниже од тржишних. Цена квадратног метра је 430 евра без ПДВ-а. На Денином брду биће изграђено укупно 972 стана за припаднике снага безбедности, распоређених у пет стамбена блокова са укупно девет стамбених објеката.