На основу Одлуке о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске ефикасности, Градско веће је на седници одржаној 20. маја 2021. године донело Правилник о суфинансирању дела трошкова за реализацију мера енергетске транзиције. Ове мере предвиђене Правилником спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су власници стамбених објеката на територији града Крагујевца.

Мере енергетске транзиције које Град може да суфинансира односе се на постављање термичке изолације зидова, крова, таваница, замену спољних прозора и врата, набавку и уградњу котлова на гас, топлотних пумпи, инсталацију соларних колектора на породичним стамбеним објектима и оне ће бити дефинисане Одлуком о расписивању јавног позива и Јавним позивом.

Мере ће реализовати привредна друштва и предузетници са седиштем у Крагујевцу. Привредни субјекат је у обавези да закључи уговор са Градом у којем ће бити наведено да крајњи корисник може сам да одлучи кога ће да одабере са Листе привредних субјеката.

Поступак за доделу субвенција започеће расписивањем Јавног позива за учешће привредних субјеката у реализацији мера енергетске транзиције и расписивањем јавног позива за физичка лица.

Јавни позив за учешће привредних субјеката у име града Крагујевца спроводиће Комисија за преглед, оцену и праћење поднетих захтева за суфинансирање дела трошкова за реализацију мера енергетске транзиције.