Јавна књига2018-08-30T14:19:07+02:00
16.09. 2021.

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја Радио – базне станице мобилне телефоније “КГ3406_01 КГ_Крагујевац_Булевар краљице Марије”, на кп.бр. 2776 КО Крагујевац 3

16. сеп 2021. @ 14:46|

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби [...]

20.01. 2021.

“TELEKOM SRBIJA”ad Kragujevac-базна станица,”КГ–Станово 2”, улица Радована Мићовића бр. 25А

20. јан 2021. @ 11:03|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Базне станице за мобилну телефонију "TELEKOM SRBIJA" ad Kragujevac, - ПРОЈЕКТА радио  базна станица мобилне телефоније "КГ – Станово 2" KG127 KGU127 KGO127 KGL127,   на кп.бр. 8098 КО Крагујевац 3, Улица Радована Мићовића бр. 25А у Крагујевцу, на територији града Крагујевца

19.01. 2021.

Радио – базна станице мобилне телефоније “КГ3524_01 КГ_Крагујевац_Aеродром_4”

19. јан 2021. @ 12:00|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Радио - базне станице мобилне телефоније "КГ3524_01 КГ_Крагујевац_Aеродром_4" (у оквиру ограђеног простора, у дворишту пословног објекта у насељу Аеродром, на носачима решеткастог антенског стуба), на кп.бр. 6294/3, КО Крагујевац 4 (улица Млавска бб), на територији града Крагујевца...

Go to Top