Јавна књига

Јавна књига2018-08-30T14:19:07+02:00
20.01. 2021.

„TELEKOM SRBIJA“ad Kragujevac-базна станица,“КГ–Станово 2“, улица Радована Мићовића бр. 25А

20. јан 2021. @ 11:03|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Базне станице за мобилну телефонију "TELEKOM SRBIJA" ad Kragujevac, - ПРОЈЕКТА радио  базна станица мобилне телефоније "КГ – Станово 2" KG127 KGU127 KGO127 KGL127,   на кп.бр. 8098 КО Крагујевац 3, Улица Радована Мићовића бр. 25А у Крагујевцу, на територији града Крагујевца

19.01. 2021.

Радио – базна станице мобилне телефоније „КГ3524_01 КГ_Крагујевац_Aеродром_4“

19. јан 2021. @ 12:00|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Радио - базне станице мобилне телефоније "КГ3524_01 КГ_Крагујевац_Aеродром_4" (у оквиру ограђеног простора, у дворишту пословног објекта у насељу Аеродром, на носачима решеткастог антенског стуба), на кп.бр. 6294/3, КО Крагујевац 4 (улица Млавска бб), на територији града Крагујевца...

11.01. 2021.

„ТЕЛЕНОР“ доо-базнa станицa мобилне телефоније „КРАГУЈЕВАЦ 21“,улицa Јеличка бр.10

11. јан 2021. @ 14:04|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Пројекат – базне станице мобилне телефоније на локацији "КРАГУЈЕВАЦ 21", на кп.бр. 13017 КО Крагујевац (на стамбеном објекту у улици Јеличка бр.10), носиоца пројекта "ТЕЛЕНОР" д.о.о., Омладинских бригада 90, 11 070 Нови Београд Евиденциони број захтева: Број досијеа: XXV-02-501-100/20 од 27.03.2020. године

11.01. 2021.

„ТРНАВА-ПРОМЕТ“ ДОО-изградње бензинске станице и стамбеног блока у насељу „СТАРА РАДНИЧКА КОЛОНИЈА“

11. јан 2021. @ 13:01|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања: "ТРНАВА-ПРОМЕТ" ДОО, Доња Трнава бб  за Пројекат – изградње бензинске станице и стамбеног блока у насељу "СТАРА РАДНИЧКА КОЛОНИЈА", на к.п. бр. 5185/42,   КО Крагујевац 3, на територији града Крагујевца 2. Евиденциони број захтева: Број досијеа: XVIII-501-157/19 од 10.06.2019.

11.01. 2021.

„MIND REAL ESTATE DOO“-објекат производне хале са портирницом  и МРС-ОМ, Лужнице

11. јан 2021. @ 12:55|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: ПРОЈЕКАТ – објекат проиѕводне хале са портирницом  и МРС-ОМ , која се налази на кп.бр. 4791 КО Лужнице, на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "MIND REAL ESTATE DOO" , Алеја Милановић бб, 34 325 Лужнице Евиденциони број захтева: Број досијеа: XXV-02-501-118/20 од 14.5.2020. године

11.01. 2021.

„CTP Kappa DOO“-складишни објекат за потребе аутомобилске индустрије у радној зони Феникс

11. јан 2021. @ 12:52|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Пројекат – Производно – складишни објекат објекта за потребе аутомобилске индустрије у радној зони Феникс,  која се налази на кп.бр. 10422/1, 10422, 10420 и 10418/6 КО Крагујевац 4, на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "CTP Kappa DOO" из Београда, ул.  Зорана Ђинђића 64а Евиденциони број захтева: Број досијеа: XXV-02-501-100/20 од 27.03.2020. године

Учитај још чланака
Go to Top