Јавна књига2018-08-30T14:19:07+02:00
16.09. 2021.

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја Радио – базне станице мобилне телефоније “КГ3406_01 КГ_Крагујевац_Булевар краљице Марије”, на кп.бр. 2776 КО Крагујевац 3

16. сеп 2021. @ 14:46|

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби [...]

Go to Top