Јавна књига2018-08-30T14:19:07+02:00
11.01. 2021.

“ТЕЛЕНОР” доо-базнa станицa мобилне телефоније “КРАГУЈЕВАЦ 21”,улицa Јеличка бр.10

11. јан 2021. @ 14:04|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Пројекат – базне станице мобилне телефоније на локацији "КРАГУЈЕВАЦ 21", на кп.бр. 13017 КО Крагујевац (на стамбеном објекту у улици Јеличка бр.10), носиоца пројекта "ТЕЛЕНОР" д.о.о., Омладинских бригада 90, 11 070 Нови Београд Евиденциони број захтева: Број досијеа: XXV-02-501-100/20 од 27.03.2020. године

11.01. 2021.

“ТРНАВА-ПРОМЕТ” ДОО-изградње бензинске станице и стамбеног блока у насељу “СТАРА РАДНИЧКА КОЛОНИЈА”

11. јан 2021. @ 13:01|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања: "ТРНАВА-ПРОМЕТ" ДОО, Доња Трнава бб  за Пројекат – изградње бензинске станице и стамбеног блока у насељу "СТАРА РАДНИЧКА КОЛОНИЈА", на к.п. бр. 5185/42,   КО Крагујевац 3, на територији града Крагујевца 2. Евиденциони број захтева: Број досијеа: XVIII-501-157/19 од 10.06.2019.

11.01. 2021.

“MIND REAL ESTATE DOO”-објекат производне хале са портирницом  и МРС-ОМ, Лужнице

11. јан 2021. @ 12:55|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: ПРОЈЕКАТ – објекат проиѕводне хале са портирницом  и МРС-ОМ , која се налази на кп.бр. 4791 КО Лужнице, на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "MIND REAL ESTATE DOO" , Алеја Милановић бб, 34 325 Лужнице Евиденциони број захтева: Број досијеа: XXV-02-501-118/20 од 14.5.2020. године

11.01. 2021.

“CTP Kappa DOO”-складишни објекат за потребе аутомобилске индустрије у радној зони Феникс

11. јан 2021. @ 12:52|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Пројекат – Производно – складишни објекат објекта за потребе аутомобилске индустрије у радној зони Феникс,  која се налази на кп.бр. 10422/1, 10422, 10420 и 10418/6 КО Крагујевац 4, на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "CTP Kappa DOO" из Београда, ул.  Зорана Ђинђића 64а Евиденциони број захтева: Број досијеа: XXV-02-501-100/20 од 27.03.2020. године

11.01. 2021.

“VIP mobile” дoo-базна станица мобилне телефоније Аеродром пијаца

11. јан 2021. @ 12:50|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Базне станице за мобилну телефонију "VIP mobile" д.o.o, - затечено стање  ПРОЈЕКТА радио  базна станица мобилне телефоније "КГ3257_04 KG_Крагујевац_Аеродром_пијаца",   на кп.бр. 6549/6 КО Крагујевац 4 , на територији града Крагујевца Евиденциони број захтева: Број досијеа: XXV-02-501-120/20, од 15.05.2020. године

25.12. 2020.

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја носиоца пројекта “ЦЕТИН” д.о.о

25. дец 2020. @ 12:28|

Пројекат – базне станице мобилне телефоније на локацији "КРАГУЈЕВАЦ 33", Булевар краљице Марије бр. 3, на кп.бр. 2776 КО Крагујевац 3 (кабинети базне станице се налазе у поткровљу зграде), носиоца пројекта "ЦЕТИН" д.о.о., Омладинских бригада 90, 11 070 Нови Београд...

Go to Top