Јавна презентација урбанистичких пројеката

//Јавна презентација урбанистичких пројеката
Јавна презентација урбанистичких пројеката2019-01-18T11:06:21+00:00

Јавна презентација Измене УП за реконструкцију и надградњу стамбеног објекта са предлогом позиција нових паркинг места уз ул. Владике Николаја Велимировића

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 -Одлука УС и 98/13 Одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), објављује

Јавну презентацију

– Измене Урбанистичког пројекта за реконструкцију и надградњу стамбеног објекта са предлогом позиција нових паркинг места уз ул. Владике Николаја Велимировића

Јавна презентација урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана у периоду од 18.01.2019. године закључно са 25.01.2019. године у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, (зграда Града Крагујевца V спрат) у времену од 10 -14 часова.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Трг Слободе 3. 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат потребна стручна помоћ биће пружена у Одељењу за просторно планирање.

Icon

Јавна презентација Измене УП за реконструкцију и надградњу стамбеног објекта са предлогом позиција нових паркинг места уз ул. Владике Николаја Велимировића
1.55 MB 1 датотека(е) 0 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Javna-prezentacija-Izmene-UP-za-rekonstrukciju-i-nadgradnju-stambenog-objekta-sa-predlogom-pozicija-novih-parking-mesta-uz-ul.-Vladike-Nikolaja-Velimirovića.zipПреузми 

18. јан 2019. @ 9:36|

Урбанистички пројекат изградње хидротехничке инфраструктуре за опремање објеката државне станоградње “Денино брдо“

Icon

Урбанистички пројекат изградње хидротехничке инфраструктуре за опремање објеката државне станоградње “Денино брдо“
2.78 MB 8 датотека(е) 79 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Tekst-UP.docПреузми 
HIDROTEHNIČKA-INFRASTRUKTURA.docПреузми 
6.Infrastruktura-UP-Denino-brdo-Model-2.pdfПреузми 
5.-REGULACIJA-UP-DENINO-BRDO-SA-KAT-PODLOGOM-Model.pdfПреузми 
4.-Planirana-namena-1-Model.pdfПреузми 
3.-Postojeca-namena-prostora-2-Model.pdfПреузми 
2.-KTP-sa-granicom-UP-a-Model.pdfПреузми 
1.Izvod-iz-PGR-ova-2-Model.pdfПреузми 

18. јан 2019. @ 9:36|
Промени величину слова
Контраст