Јавне расправе2019-04-24T08:59:14+02:00

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ о Нацрту закључка о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање пројеката којима се доприноси унапређењу социјалне заштите у 2021. и 2022. години

[...]

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ о Нацрту закључка о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање пројеката удружења којима се доприноси заштити и унапређењу животне средине на територији града Крагујевца у 2021. години

[...]

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ o Нацрту закључка о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање програма удружења/организација којима се доприноси унапређењу привреде у 2021. години

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или финансирање недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења (“Сл. лист града Крагујевца“, број 4/20 – пречишћен текст), упућује...

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ о Нацрту закључка о областима за које ће бити расписан Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката удружења која су од јавног интереса за града Крагујевца у 2020. години

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима на основу члана 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или финансирање недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења...

Go to Top