Јавни позиви

Јавни позиви2022-07-08T15:06:49+02:00

СПИСАК предшколских установа чији је оснивач друго правно или физичко лице у које се могу уписати деца чији родитељи остварe право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи за радну 2022-23. годину

[...]

Go to Top