Јавни позиви2019-12-04T10:48:25+01:00

ОБАВЕШТЕЊЕ – ближи услови и начин стицања права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку делатност у области културе

Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној 30. децембра 2019. године донела Одлуку о условима и начину стицања права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културe...

Go to Top