Јавни позиви

Јавни позиви2019-12-04T10:48:25+01:00

Јавни позив Јавно стамбеног предузећа “Крагујевац“ Крагујевац

Овим Јавним позивом позивају се грађани града Крагујевца да се јаве у просторије Јавно стамбеног предузећа ''Крагујевац'' Крагујевац, како би се извршила надокнада штете настала вођењем матичне евиденције...

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор чланова Савета за младе града Крагујевца

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 17. Закона о младима ("Службени Гласник РС" бр.50/2011) и члана 103. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр.8/19), упућује...

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава намењених стварању и побољшавању услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину три сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплатна поштанска марка “Кров 2020“

На основу члана 9. става 1. Правилника о условима, критеријумима и поступку за избор корисника за доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције „Кров 2020” и начину рада комисије бр. 060-403/20-II, од 29. септембра 2020. године (у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције...

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење Захтева за признавање права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама за радну 2020/21. годину (62.9735 – 62.0014)

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима на основу поглавља VI Закључка о признавању права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице у радној 2020/21. години (''Службени лист града Крагујевца'' број 24/20), дана 25. септембра 2020. године, упућује...

ОГЛАС за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране најугроженијим породицана избеглих и интерно расељених лица на територији града Крагујевца

Комисија за доделу помоћи хуманитарних пакета хране најугроженијим породицама избелих и ИРЛ на територији града Крагуејвца, број 060-366/20, на I седници број 060-392/20-XXV, одржаној 18.09.2020. године, на основу члана 9. става 1. Правилника о условима, критеријумима за доделу помоћи, број 060-392/20-XXV, од 18.09.2020. године, године расписује...

Учитај још чланака
Go to Top