Јавни позиви

Почетна » Е-Услуге » Јавни позиви
Јавни позиви2019-12-04T10:48:25+01:00

Јавно обавештење за подношење предлога годишњих програма у области спорта за 2022. годину

Градско веће, на основу члана 24. став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' број 33/20) дана 1. фебруара 2021. године, упућује...

Јавни (отворени) позив за подношење предлога посебних програма у области спорта за 2021. годину

Градско веће, на основу члана 24. став 6. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' број 33/20) дана 01. фебруара 2021. године, упућује и објављује...

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање предлога за доделу ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – ЂУРЂЕВДАНСКE НАГРАДE

Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања, на основу члана 49. став 3. тачка 11. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број 24/14 – пречишћен текст), члана 15. став 1. Одлуке о сталним радним телима Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца'' број 19/08 и 29/20) и члана 22. Одлуке о признањима града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број 18/14 – пречишћен текст и 11/18) објављује...

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2021. години

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу чл. 18. став 1. и 19. ст. 1. и 2. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чланова 4-6. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", број 16/16 и 8/17), члана 87. и 95 – 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи...

Учитај још чланака
Go to Top