Јавни позиви

Јавни позиви2019-12-04T10:48:25+01:00

ОГЛАС за заузеће јавне површине за постављање дечијих аутомобила у Великом парку и привременог монтажног објеката за пословну промоцију у Екстра зони, путем јавног надметања

Градско веће, на основу Закључка o расписивању огласа за заузеће јавне површине за постављање дечјих аутомобила у Великом парку и привременог монтажног објеката за пословну промоцију у Екстра зони, путем јавног надметања број 353-280/20-V од 12.06.2020. годинe, расписује...

ОГЛАС за заузеће јавне површине за постављање башти типа “А“ путем јавног надметања – II круг

Градско веће, на основу Закључка o расписивању огласа за заузеће јавне површине за постављање башти типа ''А'' путем јавног надметања - II круг број 353-264/20-V од 4. јула 2020. године...

ОГЛАС за заузеће јавне површине за постављање уређаја за припрему хране у Екстра зони и Великом парку путем јавног надметања – II круг

Позивају се предузетници који се баве трговином на мало изван продавница, тезги и пијаца, продајом кокица и сл. да поднесу пријаву за заузеће јавне површине за постављање уређаја за припрему хране...

ЈАВНИ ПОЗИВ предшколским установама чији оснивач друго правно или физичко лице, за достављање пријава за закључење уговора са Градом, ради уписа деце чији родитељи остваре право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи за радну 2020/21. годину

Град Крагујевац - Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима на основу члана 5. Одлуке о накнади дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице...

ОГЛАС за заузеће јавне површине за постављање уређаја за припрему хране у Екстра зони и Великом парку путем јавног надметања

Градско веће, на основу Закључка o расписивању огласа за заузеће јавне површине за постављање уређаја за припрему хране у Екстра зони и Великом парку путем јавног надметања број 353-190/20-V од 18. маја 2020. годинe, расписује...

ОГЛАС за заузеће јавне површине за постављање башти типа “А“ путем јавног надметања

Градско веће, на основу Закључка o расписивању огласа за заузеће јавне површине за постављање башти типа ''А'' путем јавног надметања број 353-185/20-V од 15. маја 2020. годинe, расписује...

Учитај још чланака
Go to Top