Јавни увид УП2019-11-06T20:39:19+01:00

ПОНАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА за део нацрта Измене и допуне дела ПДР ”Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар” – уз ул. Складишни центар

Понављање јавног увида за део нацрта планског документа обавиће се у периоду од 17.06.2021. године, закључно са 02.07.2021. године, у просторијама града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити  и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

17. јун 2021. @ 9:55|Јавни увид УП|

Део нацрта ПДР ”Железничка пруга Собовица – Лужнице – крак Баточина” у Крагујевцу са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Понављање јавног увида за део нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину обавиће се у периоду од 22.04.2021. године, закључно са 07.05.2021. године, у просторијама града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити  и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

22. апр 2021. @ 12:27|Јавни увид УП|

Измене и допуне ПГР ”Насеља Вашариште”, Измене и допуне дела ПГР ”Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница- Складишни центар”

Јавни увид нацрта планова  обавиће се у периоду од 22.04.2021. године, закључно са 24.05.2021.године, у просторијама града Крагујевца, V спрат. Јавни увид  се може остварити  и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

22. апр 2021. @ 12:20|Јавни увид УП|

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са начелницима управних округа и јединицама локалне самоуправе, спроводи процедуру јавног увида у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године...

Go to Top