Јавни увид УП2022-07-08T11:00:21+02:00

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПДР ,,Дела насеља Добре воде – Бубањ – блок оивичен улицама Змај Јовином, Светозара Марковића и Епископа Саве” у Крагујевцу

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца одржаће се 31.8.2022. године (среда) са почетком у 11,30 часова у згради Града Крагујевца, сала 105 Трг Слободе број 3.

28. јул 2022. @ 8:26|

Јавни увид у нацрт ПДР – а ,,Индустријскa зонa Самар” у КО Корман са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Јавни увид нацрта плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, обавиће се у периоду од 29.7.2022. године, закључно са 29.8.2022. године, у згради органа Града Крагујевца, V спрат. Нацрт плана ће бити објављен и на интернет адреси Града Крагујевца www.kragujevac.rs.

28. јул 2022. @ 8:23|

ЈАВНИ УВИД у нацрт ПДР – а ,,Дела насеља Добре воде – Бубањ – блок оивичен улицама Змај Јовином, Светозара Марковића и Епископа Саве” у Крагујевцу

Јавни увид нацрта плана обавиће се у периоду од 17.6.2022. године, акључно са 18.7.2022. године, у згради органа Града Крагујевца, V спрат. Нацрт плана ће бити објављен и на интернет адреси Града Крагујевца www.kragujevac.rs.

16. јун 2022. @ 7:43|

ЈАВНИ УВИД у нацрт ПДР ”Дела насеља Стара радничка колонија – блок Плаза” у Крагујевцу

Јавни увид нацрта плана обавиће се у периоду од 25.03.2022. године, закључно са 25.04.2022. године, у згради органа Града Крагујевца, V спрат. Нацрт плана ће бити објављен и на интернет адреси Града Крагујевца www.kragujevac.rs.

24. мар 2022. @ 9:38|

Јавни увид у нацрт ПДР-а ,,Парк језеро Бубањ” са извештајем о СПУ плана на животну средину

Јавни увид нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, обавиће се у периоду од 10.02.2022. године, закључно са 14.03.2022. године, у просторијама органа града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

10. феб 2022. @ 10:46|

Нацрт ПГР – а ”Насеља Мале Пчелице – 2. део” у Крагујевцу са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Јавни увид нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, обавиће се у периоду од 19.11.2021. године, закључно са 20.12.2021. године, у просторијама органа града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

16. нов 2021. @ 11:30|
Go to Top