Јавни увид УП

//Јавни увид УП
Јавни увид УП2019-01-18T09:33:58+00:00

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације ”ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ I ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА КРАГУЈЕВАЦ И РАДНЕ ЗОНЕ II – ЛЕПЕНИЦА – СКЛАДИШНИ ЦЕНТАР”

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 50. став 1. и члана 48. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике Србије”, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и Извештаја Комисије за планове Скупштине града Крагујевца о извршеној стручној контроли број: 350-19/19-I-01 од 14.01.2019. године, оглашава

Јавни увид у
нацрт Плана детаљне регулације
”ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ I ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА КРАГУЈЕВАЦ И РАДНЕ ЗОНЕ II – ЛЕПЕНИЦА – СКЛАДИШНИ ЦЕНТАР”

Јавни увид обавиће се у периоду од 18.01.2019. закључно са 18.02.2019. године, у просторијама Града Крагујевца, Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, V спрат, радним данима од 11,00 до 14,00 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени план, стручна служба Одељења за просторно планирање пружиће потребне информације и стручну помоћ приликом тумачења планског документа.

Примедбе на плански документ у току јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради Града Крагујевца или препорученом пошиљком) упутити Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Трг Слободе број 3, 34000 Крагујевац, закључно са 18.02.2019. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца одржаће се у згради Града Крагујевца, Трг Слободе број 3 (сала 105) дана 25.02.2019. године (понедељак) са почетком од 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом плана у писаном облику могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

Icon

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације ''ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ I ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА КРАГУЈЕВАЦ И РАДНЕ ЗОНЕ II – ЛЕПЕНИЦА - СКЛАДИШНИ ЦЕНТАР''
19.35 MB 1 датотека(е) 0 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Javni-uvid-u-nacrt-PDR-DELA-RADNE-ZONE-I-INDUSTRIJSKA-ZONA-KRAGUJEVAC-I-RADNE-ZONE-II-–-LEPENICA-SKLADIŠNI-CENTAR.zipПреузми 

18. јан 2019. @ 9:26|

Јавни увид у Нацрте ПДР и ПГР

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 50. став 1. и члана 48. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике Србије”, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и Извештаја Комисије за планове Скупштине града Крагујевца о извршеној стручној контроли број: 350-1477/18-I-01, број 350-748/18-I-01 и број 350-1319/18-I-01 од 24.12.2018. године, оглашава

Јавни увид у

  • нацрт измене и допуне Плана генералне регулације ”Радна зона Крагујевац и зона пословања” – Петровачка магистрала у Крагујевцу
  • нацрт Плана детаљне регулације “Проширења градског гробља Бозман” у Крагујевцу са извештајем о стратешкој процени утицаја ПДР-а на животну средину
  • нацрт измене и допуне Плана детаљне регулације “Дела градског центра” у Крагујевцу (урбанистичке целине 6 и 7 – Црква и Бранко Радичевић)

Јавни увид обавиће се у периоду од 28.12.2018. закључно са 28.01.2019. године, у просторијама Града Крагујевца, Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, V спрат, радним данима од 11,00 до 14,00 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени план, стручна служба Одељења за просторно планирање пружиће потребне информације и стручну помоћ приликом тумачења планског документа.

Примедбе на плански документ у току јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради Града Крагујевца или препорученом пошиљком) упутити Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Трг Слободе број 3, 34000 Крагујевац, закључно са 28.01.2019. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца одржаће се у згради Града Крагујевца, Трг Слободе број 3 (сала 105) дана 04.02.2019. године (понедељак) са почетком од 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом плана у писаном облику могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

18. јан 2019. @ 9:26|

ЈАВНИ УВИД У у ПГР за Насеље Теферич, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ХИПОДРОМ и Насеље Станово

Icon

ЈАВНИ УВИД У у ПГР за Насеље Теферич, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ХИПОДРОМ и Насеље Станово
11.46 MB 4 датотека(е) 89 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
naseljeTeferic.pdfПреузми 
Naselje-Stanovo.pdfПреузми 
JAVNI-UVID-U-u-PGR-za-Naselje-Teferič-SPECIJALIZOVANI-SPORTSKI-CENTAR-HIPODROM-i-Naselje-Stanovo.pdfПреузми 
HIPODROM.pdfПреузми 

18. јан 2019. @ 9:26|

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана детаљне регулације “Институт за стрна жита – Радна зона ФЕНИКС“

Icon

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана детаљне регулације “Институт за стрна жита – Радна зона ФЕНИКС“
5.86 MB 8 датотека(е) 96 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
oglas-feniks.docПреузми 
Nacrt-PDR-FENIX.docПреузми 
5_Regulacija-06092018-Model.pdfПреузми 
4_planirana-namena-Model.pdfПреузми 
3.3.infrastruktura-Model.pdfПреузми 
3.2.-izvod-iz-geologije-Model.pdfПреузми 
3.1.Izvod-iz-PLANIRANE-NAMENE-Model.pdfПреузми 
2.Postojeca-namena-povrsina-Model.pdfПреузми 

18. јан 2019. @ 9:26|

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана детаљне регулације “Улица Драгојла Дудића“ у Крагујевцу

Icon

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана детаљне регулације “Улица Драгојла Дудића“ у Крагујевцу
16.23 MB 14 датотека(е) 73 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
PDR-Ul.D.Dudica_Text.docПреузми 
OGLA-ZA-DRAGOJLA-DUNDICA.docПреузми 
07.INRASTRUKTURA-Dragojla-Dudica_Cata_Goca_Marko-Layout1.pdfПреузми 
06.PDR-Ul.D.Dudica_Javno-i-ostalo-Model.pdfПреузми 
05.PDR-Ul.D.Dudica_Regulacija-Model.pdfПреузми 
04.PDR-Ul.D.Dudica_Planirana-namena-Model.pdfПреузми 
03.02.PDR-Ul.D.Dudica_Postojece-stanje_Vlasnistvo-Model.pdfПреузми 
03.01.PDR-Ul.D.Dudica_Postojece-stanje-Model.pdfПреузми 
02.05.PDR-Ul.D.Dudica_Izvod-iz-PGR-ova_Regul.plan-i-gradj.linije-Model.pdfПреузми 
02.04.PGR-Izvod-infrastruktura-Model.pdfПреузми 
02.03.PDR-Ul.D.Dudica_Izvod-iz-PGR-ova_namena-povrsina-Model.pdfПреузми 
02.02.PDR-Ul.D.Dudica_Izvod-iz-GUP-a_geoloska-podloga-Model.pdfПреузми 
02.01.PDR-Ul.D.Dudica_Izvod-iz-GUP-a_namena-povrsina-Model.pdfПреузми 
01.PDR-Ul.Dragojla-Dudica_KTP-sa-granicom-obuhvata-Model.pdfПреузми 

18. јан 2019. @ 9:26|

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана детаљне регулације “Улица Даничићева, Позоришна до Ул. Кнеза Михаила“ у Крагујевцу

Icon

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана детаљне регулације “Улица Даничићева, Позоришна до Ул. Кнеза Михаила“ у Крагујевцу
33.94 MB 13 датотека(е) 0 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

File
TEKSTUALNI-DEO.doc
6_Sprovodjenje-2-Model.pdf
5_DANICICEVA_Plan-Infrastrukture-mc.g-Model.pdf
4_REGULACIJA-Model.pdf
3.5.Izvod-iz-Zastita-NKD-Model.pdf
3.4-Izvod-iz-Plana-infrastrukture-Model.pdf
3.3.Izvod-iz-geologije-Model.pdf
3.2.Izvod-iz-Plana-regulacionih-osovina-Model.pdf
3.1.Planirana-namena-povrsina-i-podela-na-celinePDR-Daniciceva-i-Pozorisna-Model.pdf
2.2.ANALIZA-VLASNICKE-STRUKTURE-Model.pdf
2.1.Postojeca-namena-povrsina-Model.pdf
1.Kat_.podloga-sa-granicom-obuhvata-Model.pdf
OGLAS-POZ..doc

18. јан 2019. @ 9:26|
Учитај још чланака
Промени величину слова
Контраст