Јавни увид УП

Јавни увид УП2022-07-08T11:00:21+02:00

ЈАВНИ УВИД у нацрт ПДР – а ,,Дела насеља Добре воде – Бубањ – блок оивичен улицама Змај Јовином, Светозара Марковића и Епископа Саве” у Крагујевцу

Јавни увид нацрта плана обавиће се у периоду од 17.6.2022. године, акључно са 18.7.2022. године, у згради органа Града Крагујевца, V спрат. Нацрт плана ће бити објављен и на интернет адреси Града Крагујевца www.kragujevac.rs.

16. јун 2022. @ 7:43|

ЈАВНИ УВИД у нацрт ПДР ”Дела насеља Стара радничка колонија – блок Плаза” у Крагујевцу

Јавни увид нацрта плана обавиће се у периоду од 25.03.2022. године, закључно са 25.04.2022. године, у згради органа Града Крагујевца, V спрат. Нацрт плана ће бити објављен и на интернет адреси Града Крагујевца www.kragujevac.rs.

24. мар 2022. @ 9:38|

Јавни увид у нацрт ПДР-а ,,Парк језеро Бубањ” са извештајем о СПУ плана на животну средину

Јавни увид нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, обавиће се у периоду од 10.02.2022. године, закључно са 14.03.2022. године, у просторијама органа града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

10. феб 2022. @ 10:46|

Нацрт ПГР – а ”Насеља Мале Пчелице – 2. део” у Крагујевцу са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Јавни увид нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, обавиће се у периоду од 19.11.2021. године, закључно са 20.12.2021. године, у просторијама органа града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

16. нов 2021. @ 11:30|

Нацрт ПДР За изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода Старагари – Котража у Крагујевцу са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину

Јавни увид нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, обавиће се у периоду од 22.10.2021. године, закључно са 22.11.2021. године, у просторијама органа града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

21. окт 2021. @ 10:19|

Нацрт Измена и допуна дела ПДР “Улица Даничићева, Позоришна до Ул. Кнеза Михаила” у Крагујевцу – потез кружни ток

Јавни увид нацрта Измена и допуна дела Плана детаљне регулације "Улица Даничићева, Позоришна до Ул. Кнеза Михаила'' у Крагујевцу – потез кружни ток обавиће се у периоду од 22.10.2021. године, закључно са 08.11.2021. године, у згради органа града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити  и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

21. окт 2021. @ 10:07|
Go to Top