Јавни увид УП2019-11-06T20:39:19+01:00

Део нацрта ПДР ”Железничка пруга Собовица – Лужнице – крак Баточина” у Крагујевцу са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Понављање јавног увида за део нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину обавиће се у периоду од 22.04.2021. године, закључно са 07.05.2021. године, у просторијама града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити  и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

22. апр 2021. @ 12:27|Јавни увид УП|

Измене и допуне ПГР ”Насеља Вашариште”, Измене и допуне дела ПГР ”Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница- Складишни центар”

Јавни увид нацрта планова  обавиће се у периоду од 22.04.2021. године, закључно са 24.05.2021.године, у просторијама града Крагујевца, V спрат. Јавни увид  се може остварити  и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

22. апр 2021. @ 12:20|Јавни увид УП|

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са начелницима управних округа и јединицама локалне самоуправе, спроводи процедуру јавног увида у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године...

ПДР ”Железничка пруга Собовица-Лужнице-крак Баточина”

Јавни увид нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину обавиће се у периоду од 12.02.2021. године, закључно са 15.03.2021.године, у просторијама града Крагујевца, V спрат...

11. феб 2021. @ 9:31|Јавни увид УП|

Нацрт ПДР површинског копа на локалитету ”Комарице” у Горњим Комарицама са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Јавни увид нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину обавиће се у периоду од 01.10.2020. године, закључно са 31.10.2020. године, у просторијама града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

30. сеп 2020. @ 13:34|Јавни увид УП|

Јавни увид у Нацрт ”Измене и допуне дела Плана генералне регулације Насеља Белошевац и Ждраљица – Угао улица Марије Кири и Миливоја Банковића Сићка”

Јавни увид нацрта измене и допуне дела плана обавиће се у периоду од 20.12.2019. године, закључно са 06.01.2020. године, у просторијама града Крагујевца, Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, V спрат...

Go to Top