Јавни увид УП2019-11-06T20:39:19+01:00

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са начелницима управних округа и јединицама локалне самоуправе, спроводи процедуру јавног увида у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године...

ПДР ”Железничка пруга Собовица-Лужнице-крак Баточина”

Јавни увид нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину обавиће се у периоду од 12.02.2021. године, закључно са 15.03.2021.године, у просторијама града Крагујевца, V спрат...

11. феб 2021. @ 9:31|Јавни увид УП|

Нацрт ПДР површинског копа на локалитету ”Комарице” у Горњим Комарицама са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Јавни увид нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину обавиће се у периоду од 01.10.2020. године, закључно са 31.10.2020. године, у просторијама града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

30. сеп 2020. @ 13:34|Јавни увид УП|

Јавни увид у Нацрт ”Измене и допуне дела Плана генералне регулације Насеља Белошевац и Ждраљица – Угао улица Марије Кири и Миливоја Банковића Сићка”

Јавни увид нацрта измене и допуне дела плана обавиће се у периоду од 20.12.2019. године, закључно са 06.01.2020. године, у просторијама града Крагујевца, Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, V спрат...

Обавештење о одлагању jавне седнице Комисије за планове Скупштине града Крагујевца

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине...

Јавни увид у Нацрт измене и допуне дела Плана детаљне регулације “Институт за стрна жита – Радна зона Феникс” и Нацрт Плана детаљне регулације ”Улица Црвеног крста – насеље Бубањ”

Јавни увид нацрта измене дела плана обавиће се у периоду од 1.11.2019. године, закључно са 2.12.2019. године, у просторијама града Крагујевца, Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, V спрат...

Go to Top