Јавни увид

Јавни увид2019-02-14T12:40:01+01:00

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана квалитета ваздуха у агломерацији Крагујевац и Нацрт краткорочног акционог плана заштите квалитета ваздуха за град Крагујевац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
Секретаријат за привреду и друштвене делатности
Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
Датум: 14.04.2021. године

оглашава

ЈАВНИ УВИД
у Нацрт плана квалитета ваздуха у агломерацији Крагујевац
и Нацрт краткорочног акционог плана заштите квалитета ваздуха за град Крагујевац

У складу са чланом 31. став 1. и чланом 33. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/09 и 10/13), Град Крагујевац је дужан да донесе План квалитета ваздуха и Краткорочни акциони план заштите квалитета ваздуха. Позива се заинтересована јавност да изврши јавни увид у садржину Нацрта Плана квалитета ваздуха у агломерацији Крагујевац и Нацрта Краткорочног акционог плана заштите квалитета ваздуха. Јавни увид ће трајати 20 дана, од 14. априла 2021.године до 04. маја 2021.године.

Мишљења, примедбе и предлоге о Нацрту плана квалитета ваздуха у агломерацији Крагујевац и Нацрту Краткорочног акционог плана заштите квалитета ваздуха заинтересована јавност можете доставити Одељењу за развој пољопривреде и заштиту животне средине на имејл адресу dmarinkovic@kg.org.rs до 04. маја 2021.године.

Јавна расправа и презентација Нацрта Плана квалитета ваздуха у агломерацији Крагујевац и Нацрта Краткорочног акционог плана заштите квалитета ваздуха биће одржана 10. маја 2021. године са почетком у 12.00 часова, у Скупштинској сали Града Крагујевца, Трг слободе бр. 3.

14. апр 2021. @ 19:43|

Јавни оглас за излагање на увид дела јединственог бирачког списка за подручје Града Крагујевца

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима
Број: 013-20-1/2020-XXV
Дана: 11. мај 2020. године
Крагујевац

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима града Крагујевца, на основу чл. 14, чл. 15. и члана 21. Закона о јединственом бирачком списку (“Службени гласник РС”, бр. 104/2009, 99/2011), тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (“Службени гласник РС”, бр. 15/2012, 88/2018) и Одлуке Председника РС о расписивању избора за народне посланике (“Службени гласник РС”, бр. 19/2020 и 68/20), и Одлуке председника Народне скупштине Републике Србије о расписивање избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина од 04.

ЈАВНИ ОГЛАС

Поводом донетих Решења о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине РС (бр: 013-163/20, од 11. маја 2020. године) и избора за одборнике скупштинe градa и Крагујевца, чије је одржавање одређено за 21. јун 2020. године, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима града Крагујевца, ИЗЛАЖЕ НА УВИД део јединственог бирачког списка за подручје Града Крагујевца и позива грађане са пребивалиштем односно боравиштем на територији Града Крагујевца да могу извршити: увид у бирачки списак и поднесу захтев за упис, брисање из бирачког списка, измену, допуну или исправку података у бирачком списку.

Увид у бирачки списак и подношење захтева за упис, брисање, измену, допуну или исправку у бирачком списку може се вршити сваког радног дана од 730 – 1530 сати, све до 05. јуна 2020. године до 2400 сата када ће бирачки списак бити закључен.

Грађани Републике Србије могу да провере да ли су уписани у јединствени бирачки списак и путем интернет портала Министарства државне управе и локалне самоуправе, на интернет адреси https://upit.birackispisak.gov.rs/ уношењем податка о ЈМБГ-у бирача.

Бирача који није уписан у бирачки списак, уписује до његовог закључења градска управа, а од његовог закључења па све до 72 часа пре дана избора (17. јуна до 24 часа.) уписује на основу решења Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Сваки грађанин може органу надлежном за вођење или ажурирање бирачког списка поднети захтев за упис, брисање, исправку или допуну бирачког списка ако он, или други грађанин није уписан у бирачки списак, или је уписан, а нема бирачко право, или нема бирачко право на подручју општине у којој је уписан у бирачки списак, или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

Име и презиме бирача који је припадник националне мањине може се уписати и према правопису припадника националне мањине. Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку у бирачком списку подноси се Градској управи за опште и заједничке послове, Крагујевац (зграда органа Града Крагујевца – трећи спрат, канцеларија бр. 311).

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Обавештавају се грађани, да Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима, могу најкасније пет дана пре закључења бирачког списка (30. мај), поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике гласати према месту боравишта у земљи, или иностранству.

Ради увида у бирачки списак и подношења захтева за промене у бирачком списку са собом обавезно понети личну карту, а по потреби и друге доказе.

По-НАЧЕЛНИК-а
Горан Алексић

11. мај 2020. @ 13:19|

Списак пројеката одобрених у току 2018.године по основу стално отвореног конкурса у области социјалне и здравствене заштите

13. феб 2019. @ 15:03|

РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ

Icon

РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ
7.92 MB 3 датотека(е) 1933 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
SKLADIŠNI-CENTAR.pdfПреузми
RANI-JAVNI-UVID-U-RADNI-MATERIJAL-ZA-IZRADU.pdfПреузми
Osnovna-škola-Milutin-i-Draginja-Todorović.pdfПреузми

18. окт 2018. @ 18:35|
Go to Top