Конкурси, стипендије, позиви

//Конкурси, стипендије, позиви
Конкурси, стипендије, позиви2018-09-19T16:34:38+00:00
19.09. 2018.

Јавни конкурс за чланове Локалног антикорупцијског форума за град Крагујевац

Текст Јавног конкурса објављен је у дневном листу Вечерње новости 18.септембра 2018.

Република Србија
Град Крагујевац
Комисија за избор чланова Локалног антикорупцијског форума за град Крагујевац

РАСПИСУЈЕ

I

Јавни конкурс за чланове Локалног антикорупцијског форума за град Крагујевац

Позивају се грађани са територије града Крагујевца да доставе предлоге кандидата за чланство у Локалном антикорупцијском форуму за град Крагујевац (у даљем тексту: ЛАФ).

Сваки подносилац пријаве треба да задовољи следеће услове:

 • Да лице које подноси пријаву има адресу пребивалишта на територији града Крагујевца
 • Да лице које подноси пријаву није осуђивано или да се не води судски поступак за дела која се односе на корупцију
 • Да лице које подноси пријаву не може бити функционер у смислу одредаба чланова Закона о Агенцији за борбу против корупције
 • Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАФ-у својим досадашњим деловањем – функцијом није кршио или не крши одредбе Закона о Агенцији за борбу против корупције
 • Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАФ-у није носилац неке функције у политичкој странци
 • Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАФ-у није носилац функција у институцијама или предузећима, организацијама или медијима на које се долази именовањем од стране локалних или републичких органа или су исте директни корисници локалног/републичког буџета
 • Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАФ-у није запослено у иснтитуцијама и/или предузећима, установама, иснституцијама и организацијама који су директни корисници локалног/републичког буџета.

Подносиоци пријава за чланство у ЛАФ-у за град  Крагујевац треба да доставе Комисији за избор чланова ЛАФ-а:

 • Попуњен формулар пријаве (преузети са интернет презентације града Крагујевца)
 • Биографију подносиоца пријаве
 • Потврду о неосуђиваности (издату од стране Полицијске управе Крагујевац)
 • Потврду да се против подносиоца пријаве за чланство у ЛАФ-у не води кривични поступак – издату од стране Суда у Крагујевцу
 • Уверење о пребивалишту
 • Изјаву оверену код надлежног органа у којој се подносилац пријаве изјашњава под пуном кривичном и материјалноправном одговорношћу да испуњава услове из јавног конкурса наведене под тачкама од 3. до 7. предходног става.
 • Мотивационо писмо које садржи обавезне одговоре на следећа питања:
 • Шта Вас мотивише да се пријавите за ангажовање у ЛАФ-у?
 • Како видите политику борбе против корупције у нашем друштву?
 • Чиме лично можете допринети у решавању проблема корупције у друштву?
 • Попуњене обрасце пријава у затвореној запечаћеној коверти са назнаком

ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЧЛАНСТВО У ЛАФ-У ЗА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАСЕДАЊА КОМИСИЈЕ, потребно је предати лично, или послати поштом, препоручено на адресу:
Град Крагујевац
Комисија за избор чланова Локалног антикорупцијског форума за град Крагујевац
Трг Слободе 3
Крагујевац
-канцеларија 118-

II

На јавном конкурсу се бира пет чланова/чланица Локалног антикорупцијског форума за град  Крагујевац.

Јавни конкурс траје 20 дана.

Рок за пријаве почиње да тече наредног дана од дана објављивања.

12.09. 2018.

КОНКУРС за доделу средстава из буџета града Крагујевца за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма из области омладинске политике

Icon

КОНКУРС за доделу средстава из буџета града Крагујевца за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма из области омладинске политике
467.67 KB 2 датотека(е) 120 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
KONKURS-za-dodelu-sredstava-iz-budžeta-grada-Kragujevca-za-podsticanje-programa-ili-nedostajućeg-dela-sredstava-za-finansiranje-programa-iz-oblasti-omladinske-politike.pdfПреузми 
Aplikacioni-formular.docПреузми 

Промени величину слова
Контраст
Ова страница користи колачиће, због унапређења Вашег корисничког искуства. Наставком истраживања странице, Ви прихватате употребу колачића. Ако су Вам потребне додатне информације и/ или не желите да имате колачиће када користите страницу, посетите део О ЗАШТИТИ ПРИВАТНОСТИ. Прихватам