Конкурси, стипендије, позиви2019-07-17T09:09:30+02:00
8.12. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање пројеката у области привреде у 2021. години

Icon

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање пројеката у области привреде у 2021. години
355.95 KB 6 датотека(е) 155 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Rešenje o raspodeli sredstava privreda projekti 2021.pdfПреузми
Konačna Lista PRIVREDA PROJEKTI 2021.pdfПреузми
Preliminarna lista Javnog konkursa za finansiranje projekata u oblasti privrede u 2021. godini.pdfПреузми
Zaključak o određivanju prioritenih oblasti privreda 2021.pdfПреузми
Obrasci za Javni konkurs za finansiranje porjekata u oblasti privrede u 2021. godini.docxПреузми
JAVNI KONKURS za finansiranje projekata u oblasti privrede u 2021. godini.pdfПреузми

17.08. 2021.

ОГЛАС за избор корисника за доделу помоћи у виду огрева најугроженијим породицама избеглих и интерно расељених лица на територији града Крагујевца

Комисијa за расподелу помоћи социјално угроженим породицамa избеглих и интерно расељених лица на територији града Крагујевца броj 112-1040/21-XXV од 3.августа 2021 године, на основу члана 9. става 1. Правилника о условима, критеријумима за доделу помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица на територији града Крагујевца број 06-362/21- XXV од 10.08.2021, године на I седници одржаној 10.08.2021 године расписује

ОГЛАС
за избор корисника за доделу помоћи у виду огрева
најугроженијим породицама избеглих и интерно расељених лица
на територији града Крагујевца

Услови за остваривање помоћи:
1. да имају избеглички статус, односно да су евидентирани као интерно расељена лица, са боравиштем у граду Крагујевцу,
2. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за мај 2021. године тј. мање од 32,512.50 динара,
3. једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на редовном школовању до 26 год
4. трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,
5. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
6. домаћинства инвалидских пензионера (преко 50% инвалидности),
7. домаћинства са чланом породице са тешким обољењем сходно Правилнику
8. вишегенерацијско домаћинство,
9. лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
10. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година живота)
11. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
12. породице где је дошло до насиља у породици,
13. за породице са тешко оболелим чланом (болести побројане у тачки 7.) материјални услов није елиминаторан.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз пријаву за доделу помоћи подносилац је дужан да достави и доказе у фотокопији и то:
– избегличку/расељеничку легитимацију за подносице захтева, личне карте, извод из МКР за децу млађу од 16год
– фотокопију- боравишног картона; за себе и чланове породичног домаћинства
– доказе о приходима за све чланове домаћинства (зарада, уверење из НСЗ да је лице незапослено, чек од пензије, изјава да нема приходе, итд.),
– медицинска документација,
– решења за лица (децу) смештена у хранитељским породицама,
– жртве породичног насиља и једнородитељска домаћинства прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад.

КРИТЕРИЈУМИ:

Комисија доноси одлуке о додељивању Помоћи, на основу чињеничног стања и стања на терену, а водећи рачуна о следећем реду првенства:
1. једнородитељска домаћинства са дететом/децом испод 18 година или студентом/студентима до 26 година на редовном школовању,
2. породице са двоје или више деце испод 18 година ,
3. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
4. болесни чланови домаћинства/члановима домаћинства са посебним потребама
5. породице са више генерација, са једним или више чланова преко 60 година,
6. лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
7. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година живота),
8. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
9. жртве сексуалног/породичног насиља, жена носилац домаћинства,
10. породице без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима тј. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за мај 2021. године тј. мање од 32,512.50 динара.

Рок за подношење пријава са потребном документацијом је од 16. августа до 31 августа 2021.
Заинтресовани подносе захтев са документацијом у просторијама у улици Лазе Маринковића број 60 у Крагујевцу, сваког радног дана у времену од 9 до 14 часова.

Председник Комисије
Драгана Пешић

30.06. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма удружења у области привреде на територији града Крагујевца за 2022. годину

Icon

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма удружења у области привреде на територији града Крагујевца за 2022. годину
598.97 KB 7 датотека(е) 327 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Rešenje o raspodeli sredstava za finansiranje sufinansiranje programa u oblasti privrede za 2022. godinu.pdfПреузми
Konačna lista vrednovanja i rangiranja programa u oblasti privrede za 2022. godinu.pdfПреузми
Zaključak o odbacivanju privreda 2022.pdfПреузми
Rešenje o obrazovanju Komisije privreda 2022.pdfПреузми
Preliminarna lista privreda programi 2022.pdfПреузми
OBRASCI ZA JAVNI KONKURS za finansiranje programa udruženja u oblasti privrede za 2022. godinu.docПреузми
JAVNI KONKURS za finansiranje programa udruženja u oblasti privrede za 2022. godinu.pdfПреузми

30.06. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма удружења у области социјалне заштите на територији града Крагујевца за 2022. годину

Icon

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма удружења у области социјалне заштите на територији града Крагујевца за 2022. годину
597.62 KB 8 датотека(е) 486 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Rešenje o raspodeli sredstava - programi u oblasti socijalne zaštite za 2022.godinu.pdfПреузми
Konačna lista vrednovanja i rangiranja programa u oblasti socijalne zaštite za 2022. godinu.pdfПреузми
Rešenje o obrazovanju Komisije - socijalna zaštita 2022.pdfПреузми
Zaključak-o-odbacivanju-Socijalna-zaštita-programi-2022-2.pdfПреузми
Zaključak-o-odbacivanju-Socijalna-zaštita-programi-2022-1.pdfПреузми
Preliminarna lista programi u oblasti socijalne zaštite 2022.pdfПреузми
OBRASCI ZA JAVNI KONKURS za finansiranje programa udruženja u oblasti socijalne zaštite za 2022. godinu.docПреузми
JAVNI KONKURS za finansiranje programa udruženja u oblasti socijalne zaštite za 2022. godinu.pdfПреузми

30.06. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма удружења у области здравствене заштите на територији града Крагујевца за 2022. годину

Icon

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма удружења у области здравствене заштите на територији града Крагујевца за 2022. годину
590.60 KB 6 датотека(е) 247 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Rešenje o raspodeli sredstava - programi u oblasti zdravstvene zaštite za 2022. godinu.pdfПреузми
Konačna lista vrednovanja i rangiranja programa u oblasti zdravstvene zaštite za 2022. godinu.pdfПреузми
Rešenje o obrazovanju Komisije zdravstvena zaštita 2022.pdfПреузми
Preliminarna lista programi u oblasti zdravstene zaštite 2022.pdfПреузми
OBRASCI ZA JAVNI KONKURS za finansiranje programa udruženja u oblasti zdravstvene zaštite za 2022. godinu.docПреузми
JAVNI KONKURS za finansiranje programa udruženja u oblasti zdravstvene zaštite za 2022. godinu.pdfПреузми

Go to Top