Виртуелни матичар, матичне књиге, уверења о држављанству

Страница Виртуелног матичара је предвиђена да омогуће грађанима који су уписани у матичне књиге и евиденције држављана које се воде за матична подручја на територији Града Крагујевца, да путем интернета поднесу захтев и на кућну адресу добију изводе или уверења.

У исто време потребно је сваком физичком лицу обезбеди заштиту података о личности и остваривање права на приватност.

ИЗ НАВЕДЕНИХ РАЗЛОГА НАПОМИЊЕМО ДА:

Захтев за издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству може поднети искључиво лице на које се ти подаци односе, члан његове уже породице, усвојитељ или старатељ, а друга лица на на основу пуномоћја, овереног од стране надлежног органа.

Са овог портала можете директно попунити и проследити образац захтева за издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана, које се воде за матично подручје КРАГУЈЕВАЦ, ПЕЋ, ИСТОК и КЛИНА. 

Наручене исправе шаљемо на кућну адресу искључиво на подручју Републике Србије и исте плаћате поузећем пошти приликом њиховог уручења, односно пријема.

За прослеђивање захтева, потребно је изабрати једну од понуђених опција (Приликом попуњавања захтева, молимо Вас да попуните сва поља на обрасцима и унесете потпуне податке као нпр, број стана, улаза и сл.): 

МАТИЧНА КЊИГА РОЂЕНИХ

Захтев за извод из матичне књиге рођених

МАТИЧНА КЊИГА ВЕНЧАНИХ

Захтев за извод из матичне књиге венчаних

МАТИЧНА КЊИГА УМРЛИХ

Захтев за извод из матичне књиге умрлих

ДРЖАВЉАНСТВО

Захтев за издавање уверења о држављанству

Цене:

За изводе из матичних књига 450,00 дин. Републичке административне таксе + 192,00 дин. птт трошкови + 40.00 дин трошкови обраде.

За изводе из матичних књига на интернационалном обрасцу 760,00 дин. административне таксе + 192,00 дин. птт трошкови + 40.00 дин трошкови обраде.

За уверење о држављанству 660,00 дин. административне таксе + 192,00 дин. птт трошкови + 40.00 дин трошкови обраде.

НОВА ТАКСЕНА ТАРИФА – примена од 01.06. Сл. Гласник РС, бр. 43/2003……. 50/2018, 95/2018, 38/19 и 62/21).

Обавезе наручиоца: 

Плаћање у моменту уручења пошиљке. Испорука тражене документације врши се у року до седам радних дана (не рачунају се субота, недеља и државни празници). 

Све информације о документима и наруџбинама, као и информације о потребној документацији за упис чињеница: рођења, закључења брака и смрти, насталих у иностранству, у домаће матичне књиге, можете добити на телефон 034/306-297, Радно време матичне службе је сваким радним даном од 7:30 до 15:30

Матична служба за матично подручје Крагујевац

  • матична књига рођених тел. 034/306-297
  • матична књига венчаних тел. 034/306-294
  • матична књига умрлих тел. 034/306-292

Матична служба за матична подручја општине Пећ тел. 034/335-324 лок 312

Матична служба за матична подручја општине Исток тел. 034/335-324 лок 312

Матична служба за матична подручја општине Клина тел. 034/335-324 лок 312