Град Крагујевац
  Градска управа за друштвене делатности
  Одељење за лични статус грађана

  Републичку административну таксу и трошкове доставе наплаћује пошта приликом уручења пошиљке.

  Женик
  Невеста
   
   
  Подносилац захтева
   
  На домаћем обрасцуНа интернационалном обрасцу