Обавештења о дозволама у области управљања отпадом2019-08-19T09:36:31+02:00
4.11. 2021.

“MARCO TRANS CARGO” d.o.o. – издавање дозволе за за сакупљање и транспорт неопасног отпада

4. нов 2021. @ 14:28|

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопри [...]

4.11. 2021.

Обавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за складиштење неопасног отпада “036 Метали” ДОО Краљево

4. нов 2021. @ 14:24|

Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине обавештава вас да је на захтев оператера - "Привредно друштво за трговину на велико отпацима и остацима, откуп секундарних сировина "036 Метали" ДОО Краљево...

28.09. 2021.

“036 Метали” доо доо Крагујевац захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада

28. сеп 2021. @ 12:03|

Јавност и заинтересоване органе и организације да је оператер "036 Метали" доо доо Крагујевац, улица Милице Милојковић број 1, поднео захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на локацији радне јединице у Крагујевцу која се налази на кп.бр. 4703/1 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца...

18.08. 2021.

“MARCO TRANS CARGO” d.o.o. – Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

18. авг 2021. @ 10:42|

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ Секретаријат за локално економски развој, привреду, пољопри [...]

30.12. 2020.

“KEМЕКО” доо Ваљево-донето решење о трећој измени дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

30. дец 2020. @ 14:02|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине,  обавештава вас  да је на захтев оператера “KEМЕКО” доо Ваљево, издато решење о трећој измени решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији у улици Драгослава Срејовића 89, на кп.бр. 1559/8 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца.

Go to Top