Обавештења о дозволама у области управљања отпадом2019-08-19T09:36:31+02:00
21.04. 2022.

Oбавештењe “MARKO TRANS CARGO d.o.o”

21. апр 2022. @ 12:18|

Јавност и заинтересоване органе и организације да је оператер "MARKO TRANS CARGO d.o.o" са пословним седиштем у Булевару Михаила Пупина број 10г/351, Нови Београд, пословна јединица ИЗГРАДЊА Крагујевац, улица Саве Ковачевића број 58А, поднео захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поново искоришћење неопасног отпада на локацији постројења за управљање отпадом на катастарској парцели број 40 КО Корман, Корман бб, у Крагујевцу.

8.04. 2022.

Обавештење о издатом решењу о измени и допуни интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада “BECCHIS OSIRIDE” д.о.о Крагујевац

8. апр 2022. @ 14:32|

Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине обавештава вас да је на захтев оператера - "BECCHIS OSIRIDE" д.о.о Крагујевац, улица Драгослава Срејовића број 89, Крагујевац, катастарске парцеле број кп. бр.1559/1, 14530/9 и 14530/19 КО Крагујевац 1, издато решење...

11.02. 2022.

Обавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за складиштење неопасног отпада “МОРАВА МЕТАЛИ ДОО Крагујевац”

11. феб 2022. @ 13:33|

Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине обавештава вас да је на захтев оператера - "МОРАВА МЕТАЛИ ДОО Крагујевац", улица Складишни центар број 6, Крагујевац, катастарска парцела број 1502, КО Крагујевац 1, издато решење о издавању интегралне дозволе за складиштење неопасног отпада на територији града Крагујевца...

1.02. 2022.

Обавештење о донетом решењу о одузимању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада оператер “ДОРАДО” д.о.о.

1. феб 2022. @ 14:47|

Град Крагујевац, Градскa управa за развој и инвестиције - Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине - Одељење за заштиту животне средине донело је Решење број XXIV – 02-501-273/2021 од 11. јануара 2022. године, којим се одузима дозвола...

Go to Top