Обавештења о дозволама у области управљања отпадом

Обавештења о дозволама у области управљања отпадом2019-08-19T09:36:31+02:00
21.09. 2022.

Oбавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на захтев оператера – „МИЛОШ ВАСИЋ ПР

21. сеп 2022. @ 14:46|

Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду,пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера – „МИЛОШ ВАСИЋ ПР

25.08. 2022.

Обавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада “РЕСЕС ЦЕНТАР” ДОО Крагујевац

25. авг 2022. @ 11:52|

Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду,пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера – "РЕСЕС ЦЕНТАР" ДОО Крагујевац

20.07. 2022.

Обавештење “RESES CENTAR” doo Крагујевац

20. јул 2022. @ 12:25|

Јавност и заинтересоване органе и организације да је оператер "RESES CENTAR" doo Крагујевац, са пословним седиштем у Крагујевцу, улица Љубе Вучковића 2/Л1, Крагујевац, поднео захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада на локацији катастарских парцела број 1857/2 и 1857/3 КО Јовановац, Крагујевац.

14.07. 2022.

Обавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за складиштење неопасног отпада на захтев оператера – “Recycling 3K Kragujevac”

14. јул 2022. @ 14:22|

Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду,пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера – "Recycling 3K Kragujevac" из Крагујевца, Кормански пут 27, 34203 Крагујевац, на локацији на катастарској парцели број 14914/1 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца издато решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.

7.07. 2022.

Обавештење о издатој интегралној дозволи за складиштење и третман неопасног отпада – “MARKO TRANS CARGO ДОО БЕОГРАД, ОГРАНАК ИЗГРАДЊА КРАГУЈЕВАЦ”

7. јул 2022. @ 11:17|

Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду,пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава вас

Go to Top