Обавештења о дозволама у области управљања отпадом

Обавештења о дозволама у области управљања отпадом2019-08-19T09:36:31+02:00
26.01. 2023.

Обавештење “Дом здравља Крагујевац”

26. јан 2023. @ 14:40|

Јавност и заинтересоване органе и организације да је Министарству заштите животне средине Републике Србије, "Дом здравља Крагујевац", улица Краља Милутина бр.1, Крагујевац, доставио захтев за давање мишљења за дозволу за складиштење и третман опасног и неопасног отпада на кп. бр. 10534 КО Крагујевац 3 (Краља Милутина бр.1).

26.10. 2022.

Обавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на захтев оператера „Привредно друштво Шумадија сировине“ доо Крагујевац

26. окт 2022. @ 12:42|

Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду,пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера „Привредно друштво Шумадија сировине“ доо Крагујевац...

21.09. 2022.

Oбавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на захтев оператера – „МИЛОШ ВАСИЋ ПР

21. сеп 2022. @ 14:46|

Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду,пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера – „МИЛОШ ВАСИЋ ПР

25.08. 2022.

Обавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада “РЕСЕС ЦЕНТАР” ДОО Крагујевац

25. авг 2022. @ 11:52|

Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду,пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера – "РЕСЕС ЦЕНТАР" ДОО Крагујевац

Go to Top