Обавештења о дозволама у области управљања отпадом2019-08-19T09:36:31+02:00
9.09. 2020.

ЈКП ”Шумадија”-Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

9. сеп 2020. @ 13:24|

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр.  36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-др. закон), Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине    О Б А В Е Ш Т А В А Јавност и заинтересоване органе и организације да је оператер ЈКП ''Шумадија'' Крагујевац, поднело захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Крагујевца. Уз захтев, приложена је следећа документација: Извод о регистрацији привредног субјекта;

10.01. 2020.

Одузимање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада “ДОРАДО” д.о.о.

10. јан 2020. @ 13:04|

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам изградњу и заштиту животне средине – Служба за заштиту животне средине донела је Решење број XVIII-501-111/18 од 31.12.2019. године, којим се одузима дозвола регистарског броја 047 издата од стране Града Крагујевац, Градске управе за просторно планирање, урбанизам изградњу и заштиту животне средине – Служба за заштиту животне средине под бројем XVIII-501-111/18 од 08.06.2018. године и 25.04.2019. године, оператеру постројења "ДОРАДО" д.о.о., Крагујевац

1.10. 2019.

Обавештење Министарства о захтеву за издавање дозволе ”REC-EE-O” д.о.о.

1. окт 2019. @ 8:56|

Јавност и заинтересоване органе и организације да је Министарству  заштите животне средине Републике Србије, Привредно друштво ''REC-EE-O'' д.о.о., улица Томе Буше бр. 14, Београд, Оператер Привредно друштво за рециклажу електричног и елктронског отпада ''REC-EE-O'' д.о.о. Београд...

17.09. 2019.

“Coper trade” дoo Чачak-издата дозвола за складиштење и третман неопасног отпада

17. сеп 2019. @ 9:36|

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине,  обавештава вас  да је на захтев оператера - привредног друштва за производњу, промет и услуге "Coper trade" дoo Чачak, oгранак у Крагујевцу

19.08. 2019.

Обавештење о измени решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада “RCA CENTAR” Церовац

19. авг 2019. @ 9:35|

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера Слободан Обрадовић РП, Радња за рециклажу материјала "RCA CENTAR" Церовац, издато решење о измени решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање, транспорт, складижтење и третман неопасног отпада на локацији у Церовцу, Крагујевац, на кп. бр. 1669/2, 1669/10,1669/4, 1669/5 и 1670/2 КО Церовац, на територији града Крагујевца...

15.07. 2019.

“Coper trade doo Čačak”-поднет захтев за дозволу за складиштење и третман неопасног отпада

15. јул 2019. @ 12:01|

Јавност и заинтересоване органе и организације да се оператер "Coper trade doo Čačak" (Трнава бб, Чачак) обратио захтевом овој Управи за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији пословне јединице у улици  Складишни центар број 2, на катастарској парцели број 1515 КО Крагујевац 1,

Go to Top