Обавештења о дозволама у области управљања отпадом2019-08-19T09:36:31+02:00
15.07. 2019.

“Coper trade doo Čačak”-поднет захтев за дозволу за складиштење и третман неопасног отпада

15. јул 2019. @ 12:01|

Јавност и заинтересоване органе и организације да се оператер "Coper trade doo Čačak" (Трнава бб, Чачак) обратио захтевом овој Управи за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији пословне јединице у улици  Складишни центар број 2, на катастарској парцели број 1515 КО Крагујевац 1,

2.07. 2019.

“Беки-М. Центар” поднет захтев о изузимању од прибављања дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

2. јул 2019. @ 8:05|

Јавност и заинтересоване органе и организације да се оператер „Беки-М. Центар“ (из Крагујевца, ул. Марка Чабрића бр. 7) обратио захтевом овој Управи за издавање Решења о изузимању од обавезе прибављањa дозволе за складиштење неопасног отпада у улици Марка Чабрића бр. 7 у Крагујевцу, на катастарској парцели број 13619 КО Крагујевац 3...

1.07. 2019.

“RCA CENTAR” Поднет захтев за измену и допуну дозволе за неопасан отпад

1. јул 2019. @ 12:54|

Јавност и заинтересоване органе и организације да се оператер "RCA CENTAR" из Церовца обратио захтевом овој Управи за издавање измене и допуне дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада на локацији пословне јединице у Церовцу, на катастарским парцелама број 1669/2, 1669/10, 1669/4, 1669/5 и 1670/2 КО Церовац, на територији града Крагујевца

21.06. 2019.

Обавештење о донетом решењу о одузимању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада “COPPER PROM”

21. јун 2019. @ 13:15|

Служба за заштиту животне средине Градске управе за просторно планирање, урбанизам изградњу и заштиту животне средине Града Крагујевца донела је Решење број XVIII-501-155/19 od 20.06.2019. године, којим се одузима дозвола регистарског броја 042 коју је ова служба издала...

17.06. 2019.

Обавештење о доношењу решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада “Дорадо” д.о.о., Крагујевац

17. јун 2019. @ 15:04|

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава вас да је издато Решење о измени интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, на локацији на кп.бр. 3893 КО Крагујевац 1 (ул. Гајева бр. 31, Кошутњак), на територији града Крагујевца...

10.06. 2019.

Донето решење о измени дозволе – “Јунгић метали” доо (складиштење и третман неопасног отпада)

10. јун 2019. @ 11:07|

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине,  обавештава вас  да је на захтев оператера "Јунгић метали" доо, Београд-Вождовац, издато решење о измени решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији пословне јединице у улици  Индустријској број 7, на катастарској парцели број 1541/1 КО Крагујевац 1...

Go to Top