Име документа, величина, број преузимања
Захтев за издавање обавештења о потреби издавања одобрења за извођење радова
80.00 KB 159 Преузимања
3. фебруара 2022.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ
88.00 KB 246 Преузимања
5. августа 2021.
ДОПУНА ПРЕДМЕТА БР
151.50 KB 320 Преузимања
5. августа 2021.
Захтев за издавање информације о локацији са подацима за израду урбанистичко техничке документације
110.00 KB 768 Преузимања
3. фебруара 2022.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ КЛАУЗУЛЕ ПРАВНОСНАЖНОСТИ
53.50 KB 401 Преузимања
3. фебруара 2022.
Захтев за издавање информације о локацији
115.00 KB 1079 Преузимања
3. фебруара 2022.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
51.50 KB 215 Преузимања
3. фебруара 2022.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
51.00 KB 209 Преузимања
3. фебруара 2022.
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта
106.00 KB 201 Преузимања
3. фебруара 2022.
Захтев за потврђивање пројекта парцелације/препарцелације
106.00 KB 322 Преузимања
3. фебруара 2022.