Име документа, величина, број преузимања
Захтев за издавање обавештења о потреби издавања одобрења за извођење радова
80.00 KB 204 Преузимања
3. фебруара 2022.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ
88.00 KB 262 Преузимања
5. августа 2021.
ДОПУНА ПРЕДМЕТА БР
151.50 KB 369 Преузимања
5. августа 2021.
Захтев за издавање информације о локацији са подацима за израду урбанистичко техничке документације
110.00 KB 875 Преузимања
3. фебруара 2022.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ КЛАУЗУЛЕ ПРАВНОСНАЖНОСТИ
53.50 KB 528 Преузимања
3. фебруара 2022.
Захтев за издавање информације о локацији
115.00 KB 1236 Преузимања
3. фебруара 2022.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
51.50 KB 248 Преузимања
3. фебруара 2022.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
51.00 KB 261 Преузимања
3. фебруара 2022.
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта
106.00 KB 223 Преузимања
3. фебруара 2022.
Захтев за потврђивање пројекта парцелације/препарцелације
106.00 KB 369 Преузимања
3. фебруара 2022.