Име документа, величина, број преузимања
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ
88.00 KB 55 Преузимања
17. марта 2020.
ДОПУНА ПРЕДМЕТА БР
151.50 KB 54 Преузимања
17. марта 2020.
Захтев за издавање информације о локацији са подацима за израду урбанистичко техничке документације
110.00 KB 136 Преузимања
30. јула 2020.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ КЛАУЗУЛЕ ПРАВНОСНАЖНОСТИ
53.50 KB 39 Преузимања
17. марта 2020.
Захтев за издавање информације о локацији
115.00 KB 162 Преузимања
30. јула 2020.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
51.50 KB 29 Преузимања
17. марта 2020.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
51.00 KB 32 Преузимања
17. марта 2020.
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта
106.00 KB 38 Преузимања
30. јула 2020.
Захтев за потврђивање пројекта парцелације/препарцелације
106.00 KB 65 Преузимања
30. јула 2020.