Име документа, величина, број преузимања
Захтев за издавање обавештења о потреби издавања одобрења за извођење радова
80.00 KB 0 преузимања
22. априла 2021.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ
88.00 KB 140 Преузимања
17. марта 2020.
ДОПУНА ПРЕДМЕТА БР
151.50 KB 160 Преузимања
17. марта 2020.
Захтев за издавање информације о локацији са подацима за израду урбанистичко техничке документације
110.00 KB 454 Преузимања
30. јула 2020.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ КЛАУЗУЛЕ ПРАВНОСНАЖНОСТИ
53.50 KB 132 Преузимања
17. марта 2020.
Захтев за издавање информације о локацији
115.00 KB 514 Преузимања
30. јула 2020.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
51.50 KB 105 Преузимања
17. марта 2020.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
51.00 KB 93 Преузимања
17. марта 2020.
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта
106.00 KB 120 Преузимања
30. јула 2020.
Захтев за потврђивање пројекта парцелације/препарцелације
106.00 KB 173 Преузимања
30. јула 2020.