Име документа, величина, број преузимања
Захтев за издавање обавештења о потреби издавања одобрења за извођење радова
80.00 KB 112 Преузимања
5. августа 2021.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ
88.00 KB 213 Преузимања
5. августа 2021.
ДОПУНА ПРЕДМЕТА БР
151.50 KB 283 Преузимања
5. августа 2021.
Захтев за издавање информације о локацији са подацима за израду урбанистичко техничке документације
110.00 KB 630 Преузимања
5. августа 2021.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ КЛАУЗУЛЕ ПРАВНОСНАЖНОСТИ
53.50 KB 285 Преузимања
5. августа 2021.
Захтев за издавање информације о локацији
115.00 KB 841 Преузимања
5. августа 2021.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
51.50 KB 192 Преузимања
5. августа 2021.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
51.00 KB 167 Преузимања
5. августа 2021.
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта
106.00 KB 175 Преузимања
5. августа 2021.
Захтев за потврђивање пројекта парцелације/препарцелације
106.00 KB 281 Преузимања
5. августа 2021.