Име документа, величина, број преузимања
Захтев за издавање обавештења о потреби издавања одобрења за извођење радова
80.00 KB 231 Преузимања
3. фебруара 2022.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ
88.00 KB 282 Преузимања
5. августа 2021.
ДОПУНА ПРЕДМЕТА БР
151.50 KB 395 Преузимања
5. августа 2021.
Захтев за издавање информације о локацији са подацима за израду урбанистичко техничке документације
110.00 KB 949 Преузимања
11. јануара 2023.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ КЛАУЗУЛЕ ПРАВНОСНАЖНОСТИ
53.50 KB 668 Преузимања
3. фебруара 2022.
Захтев за издавање информације о локацији
115.00 KB 1371 Преузимања
11. јануара 2023.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
51.50 KB 270 Преузимања
3. фебруара 2022.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
51.00 KB 308 Преузимања
3. фебруара 2022.
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта
106.00 KB 250 Преузимања
11. јануара 2023.
Захтев за потврђивање пројекта парцелације/препарцелације
106.00 KB 443 Преузимања
11. јануара 2023.