Име документа, величина, број преузимања
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ
88.00 KB 75 Преузимања
17. марта 2020.
ДОПУНА ПРЕДМЕТА БР
151.50 KB 82 Преузимања
17. марта 2020.
Захтев за издавање информације о локацији са подацима за израду урбанистичко техничке документације
110.00 KB 293 Преузимања
30. јула 2020.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ КЛАУЗУЛЕ ПРАВНОСНАЖНОСТИ
53.50 KB 60 Преузимања
17. марта 2020.
Захтев за издавање информације о локацији
115.00 KB 266 Преузимања
30. јула 2020.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
51.50 KB 46 Преузимања
17. марта 2020.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
51.00 KB 45 Преузимања
17. марта 2020.
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта
106.00 KB 65 Преузимања
30. јула 2020.
Захтев за потврђивање пројекта парцелације/препарцелације
106.00 KB 104 Преузимања
30. јула 2020.