Име документа, величина, број преузимања
Захтев за издавање обавештења о потреби издавања одобрења за извођење радова
80.00 KB 21 Преузимања
22. априла 2021.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ
88.00 KB 159 Преузимања
17. марта 2020.
ДОПУНА ПРЕДМЕТА БР
151.50 KB 180 Преузимања
17. марта 2020.
Захтев за издавање информације о локацији са подацима за израду урбанистичко техничке документације
110.00 KB 479 Преузимања
30. јула 2020.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ КЛАУЗУЛЕ ПРАВНОСНАЖНОСТИ
53.50 KB 157 Преузимања
17. марта 2020.
Захтев за издавање информације о локацији
115.00 KB 582 Преузимања
30. јула 2020.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
51.50 KB 115 Преузимања
17. марта 2020.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
51.00 KB 105 Преузимања
17. марта 2020.
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта
106.00 KB 129 Преузимања
30. јула 2020.
Захтев за потврђивање пројекта парцелације/препарцелације
106.00 KB 187 Преузимања
30. јула 2020.