Име документа, величина, број преузимања
Захтев за издавање обавештења о потреби издавања одобрења за извођење радова
80.00 KB 88 Преузимања
5. августа 2021.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ
88.00 KB 197 Преузимања
5. августа 2021.
ДОПУНА ПРЕДМЕТА БР
151.50 KB 251 Преузимања
5. августа 2021.
Захтев за издавање информације о локацији са подацима за израду урбанистичко техничке документације
110.00 KB 582 Преузимања
5. августа 2021.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ КЛАУЗУЛЕ ПРАВНОСНАЖНОСТИ
53.50 KB 236 Преузимања
5. августа 2021.
Захтев за издавање информације о локацији
115.00 KB 749 Преузимања
5. августа 2021.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
51.50 KB 162 Преузимања
5. августа 2021.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
51.00 KB 141 Преузимања
5. августа 2021.
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта
106.00 KB 160 Преузимања
5. августа 2021.
Захтев за потврђивање пројекта парцелације/препарцелације
106.00 KB 248 Преузимања
5. августа 2021.