Огласи за давање у закуп и отуђење објеката у јавној својини

Огласи за давање у закуп и отуђење објеката у јавној својини2020-07-23T12:21:02+02:00
19.04. 2021.

ОГЛАС за за давање у закуп пословних просторија путем јавног надметања од 19.04.2021.

2.04. 2021.

ОГЛАС за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем КП: 10440/15 КО Крагујевац 4

22.03. 2021.

ОГЛАС за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем КП: број 5344/5 КО Крагујевац 3

19.02. 2021.

ОГЛАС за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем КП број: 10472/22 КО Крагујевац 4 и 2548 КО Крагујевац 3

21.07. 2020.

ОГЛАС за давање у закуп путем јавног надметања на основу Решења Градског већа града Крагујевца бр 361-128/20-V

21.07. 2020.

ОГЛАС за давање у закуп путем јавног надметања пословног простора у оквиру месне заједнице Десимировац

Учитај још чланака
Go to Top