Огласи за давање у закуп и отуђење објеката у јавној својини2020-07-23T12:21:02+02:00
13.10. 2021.

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Крагујевац од 08.10.2021.

7.09. 2021.

ОГЛАС за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем Предметне парцеле кп.бр. 10472/18, 10472/19 и 10472/20

11.08. 2021.

Оглас за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања бр. 361-226/21-V од 10. августа 2021. године

2.07. 2021.

ОГЛАС за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем Кп бр. 10440/17 КО Крагујевац 4

10.05. 2021.

ОГЛАС за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем КП: 4412/30 КО Крагујевац 4

19.04. 2021.

ОГЛАС за за давање у закуп пословних просторија путем јавног надметања од 19.04.2021.

Go to Top