Огласи за давање у закуп и отуђење објеката у јавној својини2020-07-23T12:21:02+02:00
2.07. 2021.

ОГЛАС за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем Кп бр. 10440/17 КО Крагујевац 4

10.05. 2021.

ОГЛАС за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем КП: 4412/30 КО Крагујевац 4

19.04. 2021.

ОГЛАС за за давање у закуп пословних просторија путем јавног надметања од 19.04.2021.

2.04. 2021.

ОГЛАС за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем КП: 10440/15 КО Крагујевац 4

22.03. 2021.

ОГЛАС за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем КП: број 5344/5 КО Крагујевац 3

19.02. 2021.

ОГЛАС за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем КП број: 10472/22 КО Крагујевац 4 и 2548 КО Крагујевац 3

Go to Top