Огласи за давање у закуп и отуђење објеката у јавној својини2020-07-23T12:21:02+02:00
22.03. 2021.

ОГЛАС за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем КП: број 5344/5 КО Крагујевац 3

19.02. 2021.

ОГЛАС за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем КП број: 10472/22 КО Крагујевац 4 и 2548 КО Крагујевац 3

21.07. 2020.

ОГЛАС за давање у закуп путем јавног надметања на основу Решења Градског већа града Крагујевца бр 361-128/20-V

21.07. 2020.

ОГЛАС за давање у закуп путем јавног надметања пословног простора у оквиру месне заједнице Десимировац

8.07. 2020.

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ КРАГУЈЕВАЦ Број:320-389/20-V

1.06. 2020.

Оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду КРАГУЈЕВАЦ Број: 320-198/20-V

Go to Top