Регистар издатих дозвола у области управљања отпадом

//Регистар издатих дозвола у области управљања отпадом
Регистар издатих дозвола у области управљања отпадом2018-09-24T16:20:23+00:00

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА на територији Града Крагујевца

1. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”Copper prom” PR
Адреса: Миме Караџић 59
Матични број: 61304347
Врста дозволе: Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада

2. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”Copy servis”
Адреса: Краља Александра Првог Карађорђевића 132
Матични број: 54424752
Врста дозволе: Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада

3. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: СЗР ”Copy servis”
Адреса: Краља Александра Првог Карађорђевића 132
Матични број: 54424752
Врста дозволе: Интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада

4. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”DB Group” ОД
Адреса:
Матични број:
Врста дозволе: Интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада

5. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”Дорадо” ОД
Адреса: Браће Миладинов 52
Матични број: 17392727
Врста дозволе: Интегрална дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање неопасног отпада

6. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”Duferco s recycling” доо
Адреса: Кнеза Михаила 174
Матични број: 20836628
Врста дозволе: Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада

7. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”Ецо сировине”
Адреса: Десимировац
Матични број: 62712082
Врста дозволе: Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада

8. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”Expertplast” ПР
Адреса: 19. октобра 145
Матични број: 63275182
Врста дозволе: Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада

9. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”Гран пласт”
Адреса: Милорада Нешића 21
Матични број: 61360662
Врста дозволе: Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада

10. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”H.T. & L. Fitting Serbia” доо
Адреса: Раје Вуксановића бб
Матични број: 20726857
Врста дозволе: Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада

11. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”Језеро” доо
Адреса: Саве Ковачевића бб, Коран
Матични број: 07363834
Врста дозволе: Интегрална дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман и неопасног отпада

12. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”ЈКП ”ЧИСТОЋА” Крагујевац
Адреса: Индустријска 12
Матични број: 07337167
Врста дозволе: Интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада

13. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”КГ – УЗОР” доо
Адреса: Саве Ковачевића 54
Матични број: 17524852
Врста дозволе: Интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада

14. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”Кинг машине” доо
Адреса: Голочело бб
Матични број: 07849460
Врста дозволе: Интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада

15. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”Ковинтраде” доо
Адреса: Булевар Војводе Мишића 14
Матични број: 17556703
Врста дозволе: Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада

16. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”Mannes” доо
Адреса: Корман бб
Матични број: 17580515
Врста дозволе: Интегрална дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман и неопасног отпада

17. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: Концерн “Фармаком М.Б.” доо Шабац – Метал центар Крагујевац
Адреса: Хајдук Вељкова бб, Шабац
Матични број: 17184865
Врста дозволе: Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада

18. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: Метал промет ПР
Адреса: Јовановачки пут бб
Матични број: 61699511
Врста дозволе: Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада

19. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”РЕСАВА”
Адреса: Велики Поповић бб, Деспотовац
Матични број: 52232465
Врста дозволе: Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада

20. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”РЕСЕС ЦЕНТАР”
Адреса: Љубе Вучковића 2/л1
Матични број: 20618442
Врста дозволе: Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада

21. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”RIBBON COMMERCE” ДОО
Адреса: Балканска 30
Матични број: 06575510
Врста дозволе: Интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада

22. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”TIME COMPUTERS”
Адреса: Др Зорана Ђинђића 19/15
Матични број: 20186658
Врста дозволе: Интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада

23. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”Шумадија сировине” доо
Адреса: 19. октобар 145
Матични број: 20038110
Врста дозволе: Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада

24. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: СЗТР ”WINNER +”
Адреса: Краљевачког батаљона бб
Матични број: 61720146
Врста дозволе: Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада

25. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: Зоран Шапић Самостални превозник
Адреса: Саве Ковачевића бб
Матични број: 55804427
Врста дозволе: Интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада

26. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”РЦА ЦЕНТАР”
Адреса: Церовац
Матични број: 62298294
Врста дозволе: Интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада

27. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”036 метали”
Адреса: Бошка Тошковића 64, Краљево
Матични број: 20499087
Врста дозволе: Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада

28. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”АГРАРИЈА” доо
Адреса: Опорница
Матични број: 07625995
Врста дозволе: Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада

29. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: ”Becchis Osiride” доо
Адреса: Драгослава Срејовића 89
Матични број: 20767561
Врста дозволе: Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада

30. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: “Кемис” доо
Адреса: Булевар палих бораца 91/92, Ваљево
Матични број: 20086904
Врста дозволе: Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада

31. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: “Metal unit” доо
Адреса: Складишни центар 5
Матични број: 21101192
Врста дозволе: Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада

32. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: “Sloga Konstrukcion” доо
Адреса: Сарајлијина 4
Матични број: 20705973
Врста дозволе: Интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада

33. ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

Назив оператера: “Marko trans” Cargo
Адреса: Булевар Михаила Пупина 10г/324, Нови Београд
Матични број: 20598069
Врста дозволе: Интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада

21.12. 2018.

Обавештење о издатој дозволи – “ММ ТРАНСПОРТ 034 КРАГУЈЕВАЦ” ДОО

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера "ММ ТРАНСПОРТ 034 КРАГУЈЕВАЦ" ДОО (улица Партизанских курира 26) из Крагујевца, издато решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

24.09. 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА “Метал унит” доо

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера "Метал унит" доо, из Крагујевца, издато решење о измени решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији у улици Складишни центар број 5, на катастарској парцели број 1508 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца.

30.08. 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ – “МЕТАЛ УНИТ“ Д.О.О.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине Служба за зашти [...]

30.08. 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ – “Becchis Osiride“ д.о.о

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине Служба за зашти [...]

30.08. 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ЈУГО-ИМПЕX Е.Е.Р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију С [...]

30.08. 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ И ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине Служба за зашти [...]

Промени величину слова
Контраст
Ова страница користи колачиће, због унапређења Вашег корисничког искуства. Наставком истраживања странице, Ви прихватате употребу колачића. Ако су Вам потребне додатне информације и/ или не желите да имате колачиће када користите страницу, посетите део О ЗАШТИТИ ПРИВАТНОСТИ. Прихватам