Стратегија развоја урбаног подручја града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац

 Град Крагујевац, у партнерству са општинама Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац и Регионалном агенцијом за економски развој Шумадије и Поморавља, приступио је изради Стратегије развоја урбаног подручја града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац.

Град Крагујевац, у партнерству са општинама Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац и Регионалном агенцијом за економски развој Шумадије и Поморавља, приступио је изради Стратегије развоја урбаног подручја града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац.

Огласи/Најаве догађаја
Јавна расправа

Циљ израде Стратегије је да допринесе одрживом развоју територије заснованом на подстицању:

  • иновативне, паметне, нискоугљеничне и циркуларне економије; прелаза на чисту и праведну енергију, зелених и плавих улагања, ублажавања и прилагођавања климатским променама, спречавања и управљања ризицима, бољег снабдевања водом и управљања отпадом, одрживе и мултимодалне урбане мобилности;
  • јачања социјалне компоненте у домену запошљавања, образовања, социоекономске укључености и интеграције, становања, социјалне и здравствене заштите, јавног здравља, културе, одрживог туризма, социјалних иновација и иновација у области дигиталних технологија;
  • примене интегралног и партиципативног приступа развоју друштва и привреде, развоју предела, културног и градитељског наслеђа, природне баштине, одрживог туризма, и јачању урбано-руралних веза.
Мапа Шумадије

Прелиминарни територијални обухват Стратегије чини цео Шумадијски округ који се састоји из 7 локалних самоуправа: град Крагујевац и општине Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац.

Површина обухваћене територије износи 2.387 км2. Према последњем попису из 2011. године има укупно 293.308 становника.

Територија има снажан универзитетски центар и значајне индустријске капацитете, а пре свега МИНД парк. Поред тога, за територију је карактеристично богато природно и културно наслеђе, посебно индустријско наслеђе.

Стратегија поставља приоритете одрживог територијалног развоја, доприноси максимизирању вредности финансирања и развијању веза унутар и изван окружења.

Тематски фокус територијалних стратегија је заснован на приоритетним подручјима интервенције дефинисаним у Стратегији одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године и приоритетним циљевима кохезионе политике Европске уније у контексту територијалног развоја.

Кораци у изради Стратегије

Кораци у изради Стратегије:

Сва питања, примедбе и коментаре у поступку израде Стратегије заинтересовани могу доставити путем е-маил адресе: strategija-ITI@kg.org.rs

Израду Стратегије развоја урбаног подручја града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац подржава Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО Плус. Садржај странице је искључива одговорност града Крагујевца и не одражава нужно ставове Европске уније.

подржава Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО Плус

Документа за преузимање

Наслов
Решење о образовању Радне групе за израду Стратегије развоја урбаног подручја града Крагујевца 31. 08. 2022
1 датотека(е)711.97 KB 4 Преузимања
22. децембра 2022.
Пословник о раду Савета за развој
1 датотека(е)509.28 KB 3 Преузимања
22. децембра 2022.
Споразум о сарадњи током израде и спровођења стратегије ИТИ Крагујевац
1 датотека(е)1.86 MB 3 Преузимања
22. децембра 2022.
Топола – Одлука-ИТИ стартегија
1 датотека(е)354.18 KB 3 Преузимања
22. децембра 2022.
Рача – Одлука о приступању изради Стратегије развоја урбаног подручја
1 датотека(е)1.38 MB 3 Преузимања
22. децембра 2022.
Лапово Одлука о приступању изради стратегије урбаног подручја града Крагујевца и општина
1 датотека(е)3.12 MB 4 Преузимања
22. децембра 2022.
Крагујевац – Одлука о приступању изради Стратегије развоја
1 датотека(е)4.85 MB 4 Преузимања
22. децембра 2022.
Кнић – Одлука о приступању изради стратегије развоја урбаног подручја
1 датотека(е)906.52 KB 2 Преузимања
22. децембра 2022.
Баточина Одлука стратегија развоја урбаног подручја
1 датотека(е)1.19 MB 4 Преузимања
22. децембра 2022.
Аранђеловац – Одлука о приступању изради стратегије урбаног подручја града Крагујевца и општина
1 датотека(е)213.50 KB 2 Преузимања
22. децембра 2022.