Проверу уписа у бирачки списак можете урадити преко портала Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Упит у бирачки списак садржи податак о гласању бирача по месту пребивалишта, а не и податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према изабраном месту гласања односно према месту боравишта у иностранству.

За недостатке уочене након извршеног упита у Јединствени бирачки списак потребно је да грађанин поднесе захтев за промену (упис, измена, допуна, исправка или брисање) у бирачком списку општинској односно градској управи према месту пребивалишта, односно боравишта за интерно расељена лица.

Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку у бирачком списку подноси се Градској управи за друштвене делатности и послове са  грађанима (зграда Скупштине Града Крагујевца, – трећи спрат канцеларија бр. 311).

Јединствени бирачки списак