Захтеви за процене утицаја на животну средину

Захтеви за процене утицаја на животну средину2019-08-22T11:19:12+02:00
26.01. 2023.

Обавештење о донетом решењу-Постројење за складиштење и третман неопасног отпада, носилац пројекта “РЦА ЦЕНТАР” Церовац

26. јан 2023. @ 8:50|

Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат  за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта Слободанa Обрадовић ПР радња за рециклажу материјала "РЦА ЦЕНТАР" Церовац (улица Церовац бб), донето Решење број: XXIV-02-501-368/22 и

26.01. 2023.

Обавештење о донетом решењу да је потребна израда Студије-изградња другог дела индустријског комплекса “WACKER NEUSON” (фаза 2), носилац пројекта “WACKER NEUSON KRAGUJEVAC” доо

26. јан 2023. @ 8:40|

Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава јавност да је у законом одређеном поступку, на захтев носиоца пројекта "WACKER NEUSON KRAGUJEVAC" доо (ул. Милице Миљковић 13),

26.01. 2023.

Обавештење о поднетом захтеву реконструкција и доградња ППОВ фабрике Сименс, носилац пројекта – “SIEMENS MOBILITY” доо, Собовица бб

26. јан 2023. @ 8:30|

Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта "SIEMENS MOBILITY" доо, Собовица бб, Церовац,

26.01. 2023.

Обавештење о донетом решењу- Реконструкција и пренамена магацина у објекат за складиштење запаљивих и горивих течности, носилац пројкета “SPIN KOMPANY” D.O.O.

26. јан 2023. @ 8:00|

Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат  за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта "SPIN KOMPANY" D.O.O. Крагујевац (улица Индустријска бб),

13.01. 2023.

Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја-Постројење за управљање отпадом, на кп бр. 1/6 КО Крагујевац 2 (улица Шафарикова)”Tрансмeтал плус” доо

13. јан 2023. @ 8:52|

Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат  за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта "Tрансмeтал плус" доо (Ковински пут 45Б, Смедерево),

13.01. 2023.

Обавештење о понетом захтеву за процену утицаја-реконструкција и пренамена постојећег магацина у објекат за складиштење запаљивих и горивих течности -“SPIN KOMPANY” D.O.O Крагујевац

13. јан 2023. @ 8:41|

Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта "SPIN KOMPANY D.O.O Крагујевац, улица Индустријска бб,

Go to Top