Захтеви за процене утицаја на животну средину2019-08-22T11:19:12+02:00
2.07. 2021.

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину носиоца пројекта “A1 СРБИЈА”

2. јул 2021. @ 10:45|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта "A1 СРБИЈА"...

1.07. 2021.

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину носиоца пројекта ”ТЕЛЕКОМ СРБИЈА”

1. јул 2021. @ 13:59|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта...

1.07. 2021.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну ПРОЈЕКТА – комплекс “Becchis Osiride”

1. јул 2021. @ 13:55|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта...

17.06. 2021.

Обавештење о донетом решењу о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину и одређивање обима и садржаја студије носиоца Пројекта – “БЕЛКАЛ” д.o.o.

17. јун 2021. @ 14:54|

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА [...]

11.06. 2021.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину постојеће базне станице мобилне телефоније ”КГ10 КГУ10 КГЛ10 КГО10 “Крагујевац 4”

11. јун 2021. @ 10:08|

Заинтересоване органе, организације и јавност ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д. из Београда је поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину постојеће базне станице мобилне телефоније ''КГ10 КГУ10 КГЛ10 КГО10 "Крагујевац 4" у Крагујевцу на кп.бр. 10515/5 КО Крагујевац 3, улица Душана Урошевића бб, на животну средину...

4.06. 2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ по захтеву “A1 СРБИЈА” д.о.о.

4. јун 2021. @ 8:22|

Ово одељење, као надлежни орган за послове из области заштите животне средине решавајући по захтеву "A1 СРБИЈА" д.о.о., (стари VIP mobile) из Београда (ул. Милутина Миленковића бр 1ж, 11070 Нови Београд), за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта – радио - базне станице мобилне телефоније...

Go to Top