Захтеви за процене утицаја на животну средину

Захтеви за процене утицаја на животну средину2019-08-22T11:19:12+02:00
15.10. 2020.

“ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.-донето решење-базна станица “КГ– Рамаћки вис“(насеље Рамаћа)

15. окт 2020. @ 14:34|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д. из Београда, улица Таковска 2 из Београда, донето Решење број: XXV-02-501-209/20 и спроведен поступак

15.10. 2020.

“ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.-донето решење- базна станица “КГ– Станово 2“ул. Радована Мићовића

15. окт 2020. @ 14:30|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д. из Београда, улица Таковска 2 из Београда, донето Решење број: XXV-02-501-210/20

24.09. 2020.

“CETIN“ доо-поднет захтев за давање сагласности на Студију-базне станице „КРАГУЈЕВАЦ 21“,ул. Јеличка бр.10

24. сеп 2020. @ 13:02|

Носилац пројекта - ''CETIN'' доо из Београда је поднео захтев за давање сагласности на Студију о процене утицаја на животну средину Пројекта – базне станице мобилне телефоније на локацији "КРАГУЈЕВАЦ 21", која је планирана на кп.бр. 13017 КО Крагујевац (на стамбеном објекту у улици Јеличка бр.10) на животну средину.

24.09. 2020.

“ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. поднет захтев-нова базна станица “КГ– Рамаћки вис“,насеље Рамаћа

24. сеп 2020. @ 8:23|

''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д. из Београда је поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – нове базне станице мобилне телефоније ''КГ– Рамаћки вис'' КГ101 КГУ101 КГО101 у Крагујевцу на кп.бр. 852/2 КО Рамаћа на животну средину.

24.09. 2020.

“ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. поднет захтев-нова базна станица “КГ– Станово 2“, ул.Радована Мићовића бр. 25А

24. сеп 2020. @ 8:20|

'ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д. из Београда је поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – нове базне станице мобилне телефоније ''КГ– Станово 2'' КГ127 КГУ127 КГО127 КГЛ127 у Крагујевцу на кп.бр. 8098 КО Крагујевац 3, улица Радована Мићовића бр. 25А  на животну средину.

9.07. 2020.

„ТЕЛЕНОР“ д.о.о.-обим и садржај Студије,базне станице „КРАГУЈЕВАЦ 21“,стамбени објекат у улици Јеличка бр.10

9. јул 2020. @ 11:00|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је у законом одређеном поступку, на захтев носиоца Пројекта "ТЕЛЕНОР" д.о.о., Омладинских бригада 90, 11070 Нови Београд, донела Решење за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - базне станице мобилне телефоније

Учитај још чланака
Go to Top