Захтеви за процене утицаја на животну средину

//Захтеви за процене утицаја на животну средину
Захтеви за процене утицаја на животну средину2019-01-16T11:30:14+00:00
16.01. 2019.

“FCA PLASTICS SRBIJA” доо (Производња пластичних браника) – поднет захтев

16. јан 2019. @ 9:03|

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта "FCA PLASTICS SRBIJA" доо, (Ул. Косовска број 4) , поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – Производни погон за производњу пластичних браника за аутомобиле, чија се реализација планира на катастарској парцели 1/1 КО Крагујевац 2 (улица Косовска број 4), на територији града Крагујевца...

28.11. 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ на захтев носиоца пројекта “Pool Thelis Systima“ д.о.о

28. нов 2018. @ 22:42|

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта “Pool Thelis Systima“ д.о.о. Нови Београд, улица Булевар Михајла Пупина 165 Г, донето Решење број: XVIII-501-274/18...

22.11. 2018.

“Erkom LTD eksport-import“ д.о.о. – донето решење

22. нов 2018. @ 12:01|

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта “Erkom LTD eksport-import“ д.о.о. (Топола-Пласковац)...

22.11. 2018.

“MIND REAL ESTATE” – донето решење

22. нов 2018. @ 10:29|

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је у законом одређеном поступку, на захтев број: XVIII-501-275/18, од 18.10.2018. године, донела Решење за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА - Лакирница са пумпном станицом, спринклер резервоаром, подземним акцидентним танковима и МРС-ом...

8.11. 2018.

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину – “MIND REAL ESTATE” д.о.о., из Крагујевца

8. нов 2018. @ 19:58|

Обавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта - "MIND REAL ESTATE" д.о.о., из Крагујевца, улица Београдска бб, за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ - производни објекат за производњу шинских возила "SIEMENS AVENIO" са помоћним објектом - портирницом, интерним саобраћајницама, манипулативним платоима и пратећом инфраструктуром, на кп. бр. 4367, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379/1, 4378/2, 4762, 4391/6 КО Лужнице

2.11. 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ “ТЕКНИА КГ“

2. нов 2018. @ 10:53|

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца Пројекта “ТЕКНИА КГ“ д.о.о. Крагујевац (улица Драгослава Срејовића бр. 56), донето Решење број: XVIII-501-272/18, и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - Изградња фабрике и управне зграде, производња дизалица за аутомобиле и других делова од метала и пластике у аутоиндустрији, на кп.бр. 5285/1 КО Крагујевац 4 (улица Браће Николића), на територији града Крагујевца.

Учитај још чланака
Промени величину слова
Контраст
Ова страница користи колачиће, због унапређења Вашег корисничког искуства. Наставком истраживања странице, Ви прихватате употребу колачића. Ако су Вам потребне додатне информације и/ или не желите да имате колачиће када користите страницу, посетите део О ЗАШТИТИ ПРИВАТНОСТИ. Прихватам