Захтеви за процене утицаја на животну средину

Захтеви за процене утицаја на животну средину2019-08-22T11:19:12+02:00
8.04. 2021.

Радан Јелић из Крагујевца-јавна през. и расправа Студије,изградња бетоњерке са пословном зградом (улица Града Караре)

8. апр 2021. @ 9:14|

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – изградња бетоњерке са пословном зградом - административним објектом и монтажним административним објектом, на кп бр.6286 КО Крагујевац 4

8.04. 2021.

„Becchis Osiride“ дoo-сагласност на студију, комплекс „Becchis Osiride“ са планираним променама (ул. Драгослaва Срејовића)

8. апр 2021. @ 9:11|

Обавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта - "Becchis Osiride" дoo Крагујевац, улица Драгослава Срејовића број 89, за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – комплекс "Becchis Osiride"

25.03. 2021.

„WACKER NEUSON“ д.о.о. Крагујевац-донето решење, Изградња индустријског комплекса „Wacker Neuson“(ул. Милице Миљојковић бр.13)

25. мар 2021. @ 14:17|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта "WACKER NEUSON" д.о.о. Крагујевац

25.03. 2021.

Радан Јелић из Крагујевца-донето решење и одређив. обима и садржаја Студије, изградња бетоњерке са пословном зградом (улица Града Караре)

25. мар 2021. @ 12:31|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је у законом одређеном поступку, на захтев носиоца Пројекта - Радан Јелић из Крагујевца (улица Белодримска бр. 10, Крагујевац),

25.03. 2021.

„CTP DELTA DOO“ Београд-јавни увид, презентација Студије, реконструк. објекта за произ. делова за аутомобилску индустрију(на кп бр.10430/15, КО Крагујевац 4)

25. мар 2021. @ 12:28|

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – реконструкција и промена  намене дела постојећег објекта за производњу делова за аутомобилску индустрију,  на катастарској парцели 10430/15, КО Крагујевац 4

25.03. 2021.

„ALU – COP RECYCLING“ д.o.o.-донето решење, рециклажа каблова, жица и електромотора (ул. Милице Миљојковић бр. 15)

25. мар 2021. @ 12:24|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта "ALU – COP RECYCLING" д.o.o.

Учитај још чланака
Go to Top