Захтеви за процене утицаја на животну средину

Захтеви за процене утицаја на животну средину2019-08-22T11:19:12+02:00
9.07. 2020.

„ТЕЛЕНОР“ д.о.о.-обим и садржај Студије,базне станице „КРАГУЈЕВАЦ 21“,стамбени објекат у улици Јеличка бр.10

9. јул 2020. @ 11:00|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је у законом одређеном поступку, на захтев носиоца Пројекта "ТЕЛЕНОР" д.о.о., Омладинских бригада 90, 11070 Нови Београд, донела Решење за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - базне станице мобилне телефоније

9.07. 2020.

„СТР Карра DOO“-сагласност на Студију-производно складишни објекат у радној зони „ФЕНИКС“

9. јул 2020. @ 10:48|

Обавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта - "СТР Карра DOO", Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а., за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – Производно складишни објекат за потребе  аутомобилске индустрије у радној зони "ФЕНИКС"

23.06. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ радио базне станице мобилне телефоније „КГ3021_01 КГ_Крагујевац_Станово_2“

23. јун 2020. @ 11:40|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност...

19.06. 2020.

„Неша Петрол доо“-сагласност на Студију-Изградња бензинске станице, (ул. Краљев. батаљона)

19. јун 2020. @ 7:30|

Обавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта - "Неша Петрол доо" из Тополе, (ул. Београдски пут бб), за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – Изградња бензинске станице за снабдевање моторних возила течним горивом и ТНГ-ом, чија се реализација планира на катастарској парцели 15286 КО Крагујевац 3...

15.06. 2020.

„ТЕЛЕНОР“ д.о.о.-поднет захтев, базна станица „КРАГУЈЕВАЦ 21″( улица Јеличка)

15. јун 2020. @ 11:03|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта "ТЕЛЕНОР" д.о.о., Омладинских бригада 90, 11 070 Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта базне станице мобилне телефоније на локацији "КРАГУЈЕВАЦ 21", која је планирана на кп.бр. 13017 КО Крагујевац (на стамбеном објекту у улици Јеличка бр.10) у Крагујевцу, на животну средину.

12.06. 2020.

„CTP Kappa DOO“-Произ.скл. објекат за потребе ауто. индустрије р.зона „Феникс“ јавни увид Студија

12. јун 2020. @ 14:33|

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – Производно складишни објекат за потребе аутомобилске индустрије у радној зони "Феникс", чија се реализација планира на катастарској парцели број 10422/4 КО Крагујевац 4, на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "CTP Kappa DOO", Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а.

Учитај још чланака