Захтеви за процене утицаја на животну средину

Захтеви за процене утицаја на животну средину2019-08-22T11:19:12+02:00
14.01. 2021.

„Becchis Osiride“ doo-донето решење обим и садржај,комплекс „Becchis Osiride“ са планираним променама,ул. Драгослава Срејовића 89

14. јан 2021. @ 9:41|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је у законом одређеном поступку, на захтев носиоца Пројекта "Becchis Osiride" d.o.o. из Крагујевца (ул. Драгослава Срејовића бр. 89), донела Решење за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – Комплекс  "Becchis Osiride"

5.01. 2021.

„CTP DELTA“ дoo-решење о обиму и садржају студије-реконструкција дела објекта за производњу делова за ауто.индустрију

5. јан 2021. @ 9:24|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је у законом одређеном поступку, на захтев носиоца Пројекта "CTP DELTA" дoo из Београда (ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а), донела Решење за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - реконструкција и промена намене дела

22.12. 2020.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину CTP DELTA

22. дец 2020. @ 16:16|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта "CTP DELTA" дoo из Београда...

22.12. 2020.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Becchis Osiride

22. дец 2020. @ 16:11|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта "Becchis Osiride" дoo ...

18.12. 2020.

“CETIN“ доо-давање сагласности на Студију-базнa станицa „КРАГУЈЕВАЦ 21“, улицa Јеличка бр.10

18. дец 2020. @ 9:42|

Обавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта - ''CETIN'' доо из Београда, за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – базне станице мобилне телефоније на локацији "КРАГУЈЕВАЦ 21", која је планирана на кп.бр. 13017 КО Крагујевац (на стамбеном објекту у улици Јеличка бр.10), на територији града Крагујевца,

25.11. 2020.

„FORMA IDEALE” д.о.о.-донето решење,реконструкција и доградња индустријског објекта,ул. Складишни центар бр. 13

25. нов 2020. @ 9:38|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта „FORMA IDEALE” д.о.о. из Крагујевца, донето Решење број: XXV-02-501-259/20

Учитај још чланака
Go to Top