Захтеви за процене утицаја на животну средину2019-08-22T11:19:12+02:00
16.09. 2021.

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – базне станице мобилне телефоније “Крагујевац III” КГ05 КГУ05 КГЛ05 КГО05, на кп.бр. 10486/1 КО Крагујевац 4

16. сеп 2021. @ 8:46|

Обавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта "Телеком Србија " а.д. Београд, ул.Таковска број 2, за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – базне станице мобилне телефоније "Крагујевац III" КГ05 КГУ05 КГЛ05 КГО05, на кп.бр. 10486/1 КО Крагујевац 4, улица Змај Јовина бр. 30 (Универзитетски Клинички центар), на територији града Крагујевца...

10.09. 2021.

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину носиоца пројекта ”ТЕЛЕКОМ СРБИЈА”

10. сеп 2021. @ 8:20|

Град Крагујевац ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д. из Београда, улица Таковска 2 из Београда, донето Решење број...

10.09. 2021.

Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – комплекс BECCHIS OSIRIDE d.o.o

10. сеп 2021. @ 8:15|

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – комплекс BECCHIS OSIRIDE d.o.o. са планираним променама на кп.бр. 1559/1, 14530/9 и 14530/19 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца...

6.09. 2021.

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за носиоца пројекта ”ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” А.Д.

6. сеп 2021. @ 13:46|

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д. из Београда, улица Таковска 2 из Београда...

6.09. 2021.

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за носиоца пројекта ”МИЛОШ ВАСИЋ П.Р. ПОНОВНА УПОТРЕБА РАЗНОВРСНИХ МАТЕРИЈАЛА МВ ЕКО МЕТАЛ КРАГУЈЕВАЦ”

6. сеп 2021. @ 13:42|

Град Крагујевац – Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта ''МИЛОШ ВАСИЋ П.Р. ПОНОВНА УПОТРЕБА РАЗНОВРСНИХ МАТЕРИЈАЛА МВ ЕКО МЕТАЛ КРАГУЈЕВАЦ'' из Крагујевца...

Go to Top