Захтеви за процене утицаја на животну средину2019-08-22T11:19:12+02:00
13.01. 2022.

Обавештење о давању сагласности на ажурирану Студију за ноциоца пројекта “Becchis Osiride” DOO”

13. јан 2022. @ 8:20|

Обавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта - "Becchis Osiride" DOO", Крагујевац Београд, улица Драгослава Срејовића број 89, за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – комплекс "Becchis Osiride" DOO са планираним променама...

30.12. 2021.

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за носиоца пројекта Предрага Белоицу СЗР Крагујевац из Крагујевца

30. дец 2021. @ 14:31|

Град Крагујевац – Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта Предрага Белоицу СЗР Крагујевац из Крагујевца, Улица Река бб, донето Решење број: XXIV-02-501-324/21 од 24.12.2021. године и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – изградња хале за монтажу и преправку металних производа на катастарској парцели број 178/1 и 178/7 КО Опорница, на територији града Крагујевца...

2.12. 2021.

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за носиоца пројекта Предрага Белоице

2. дец 2021. @ 9:00|

Ово одељење, као надлежни орган за послове из области заштите животне средине решавајући по захтеву носиоца пројекта Предрага Белоице, предузетника СЗР, из Крагујевца, улица Река бб, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта – Изградња хале за монтажу и преправку металних производа, на катастарској парцели број 178/1 и 178/7 КО Опорница, Град Крагујевац, донело је обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број: XXIV-02-501-324/21 од 24. новембра 2021. године...

18.11. 2021.

Обавештење о поднетом захтеву за оцену потребе за ажурирањем студије o процени утицаја на животну средину носилац пројекта “KUČ COMPANY” д.о.о

18. нов 2021. @ 11:51|

Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта "KUČ COMPANY" д.о.о., Крагујевац (ул. Зоре Јовановић бр. 17), поднео захтев за оцену потребе за ажурирањем Студије о процени утицаја на животну средину...

Go to Top