Захтеви за процене утицаја на животну средину2019-08-22T11:19:12+02:00
17.06. 2022.

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за носиоца пројекта “A1 СРБИЈА” д.о.о

17. јун 2022. @ 8:18|

ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта "A1 СРБИЈА" д.о.о., (стари VIP mobile), (ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, 11070 Нови Београд), донето Решење број: XXV-02-501-151/22, од 15.06.2022. године

17.06. 2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ за носиоца пројекта “A1 СРБИЈА” д.о.о

17. јун 2022. @ 8:14|

ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта "A1 СРБИЈА" д.о.о., (стари VIP mobile), (ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, 11070 Нови Београд), донето Решење број: XXV-02-501-154/22, од 15.06.2022. године

17.06. 2022.

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за носиоца пројекта “A1 СРБИЈА” д.о.о

17. јун 2022. @ 8:05|

ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта "A1 СРБИЈА" д.о.о. ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, из Београда, донето Решење број: XXIV-02-501-152/22 од 15. јуна

17.06. 2022.

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за носиоца пројекта “A1 СРБИЈА” д.о.о

17. јун 2022. @ 7:56|

ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта "A1 СРБИЈА" д.о.о. ул. Милутина Миланковића бр. 1ж из Београда, донето Решење број: XXIV-02-501-155/22 од 15.јуна 2022.

17.06. 2022.

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину носиоца пројекта “A1 СРБИЈА”

17. јун 2022. @ 7:51|

ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта "A1 СРБИЈА" д.о.о. ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, из Београда, донето Решење број: XXIV-02-501-156/22 од 15.јуна 2022.

Go to Top