Захтеви за процене утицаја на животну средину

Захтеви за процене утицаја на животну средину2019-08-22T11:19:12+02:00
28.10. 2022.

Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину по захтеву ”ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д

28. окт 2022. @ 8:04|

Ово одељење, као надлежни орган за послове из области заштите животне средине решавајући по захтеву ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д., из Београда, (ул. Таковска бр. 2, 11000 Београд), за одлучивање о потреби процене утицајa...

15.09. 2022.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину носилац пројекта “CTP Phi” доо

15. сеп 2022. @ 8:48|

Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта "CTP Phi" доо, улица (Булевар Зорана Ђинђића 64/а, Нови Београд) поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину...

12.09. 2022.

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за носиоца пројекта ”ТЕЛЕКОМ СРБИЈА”

12. сеп 2022. @ 14:13|

ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д. из Београда...

25.08. 2022.

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за носиоца пројекта ”ТЕЛЕКОМ СРБИЈА”

25. авг 2022. @ 12:10|

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА''

25.08. 2022.

Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКАТ – изградња аеродрома са зградама ваздушног саобраћаја

25. авг 2022. @ 12:04|

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – изградња аеродрома са зградама ваздушног саобраћаја, аеродромским стазама, рестораном и сервисним објектима у радној зони Собовица – Лужнице

Go to Top