Градско веће на седници одржаној 21. септембра усвојило је предлог програма економских мера подршке привреди, којим се уређују фискалне погодности привредним субјектима у приватном сектору ради ублажавања економских последица због епидемије корона вируса. Циљ је очување радних места и помоћ у одржавању ликвидности током трајања ванредних околности.

Сетом мера је предиђено да се правна лица и предузетници, који делатност обављају у пословном простору у својини града Крагујевца, а којима је актима органа Града или Владе Србије, забрањено обављање делатности или ограничено радно време како би се спречило ширење заразне болести COVID-19, ослободе плаћања закупнине за пословне просторе за време трајања ванредног стања, и то у периоду од 16. марта до 21. априла 2020. године. То се односи на вулканизере, аутомеханичаре, обућаре, кројаче, хемијско чишћење, школе за обуку возача моторих возила и слично; трговине на мало и то: књижаре, трговце аутомобилима, моторима, бициклима, наутиком, техничком робом, грађевинским материјалом и слично.

У периоду од 16. марта до 27. априла 2020. године плаћања закупнине ослобађају се правна лица и предузетници који обављају фризерске и козметичарске услуге, педикир, маникир, услуге фитнес клубова и теретана, сауна и парних купатила, соларијума, салона за мршављење, салона за масажу и других услуга неге, одржавања и улепшавања лица и тела; уметничке и старе занате.

Плаћања закупнине у периоду од 16. марта до 6. маја 2020. године ослобађају се правна лица и предузетници који обављају угоститељску делатност. За време ванредне ситуације, која је у Крагујевцу проглашена 27. јуна 2020. па до дана укидања, а најкасније до 31. децембра 2020. године, право на умањење закупнине у висини од 50 посто имају правна лица и предузетници који обављају угоститељску делатност.

Закупци пословног простора који имају заостале обавезе ослобађају се плаћања затезне камате за фактурисане неизмирене обавезе за период ванредног стања и ванредне ситуације, уз обавезу да по укидању ванредне ситуације у Граду, а најкасније до краја пословне 2020. године уредно измирују преостали износ закупнине и трошкове текућег одржавања и комуналних услуга у пуном износу. У супротном, губе право на попуст, а умањени износ биће им фактурисан кроз закупнину за месец децембар 2020. године. Закупцима који су редовно измиривали обавезе у пуном или делимичном обиму, више уплаћени износ у односу на кориговани по основу олакшица биће признат као унапред уплаћени износ закупнине за пословни простор у наредном периоду. Уговори о закупу пословног простора закључени између Града и закупаца у временском периоду од 16. марта до 21. априла односно 6. маја сматраће се као уговори о давању на коришћење пословног простора без наканде.

Правна лица и предузетници који обављају угоститељску делатност и закупци су земљишта у јавној својини које је опредељено за постављање одређених привремених угоститељских објеката – башти, ослобађају се плаћања накнаде за коришћење башти за време трајања ванредног стања (од 16. марта до 6. маја 2020.године) у пуном износу и за време трајања ванредне ситуације (почев од 27. јуна па до укидања, а најкасније до 1. новембра 2020. године) у износу од 50 посто накнаде.

Због немогућности обављања регистроване делатности у условима ванредног стања у Републици Србији и ванредне ситуације у граду Крагујевцу, власници ноћних барова и дискотека ослобађају се плаћања локалне комуналне таксе за истицање фирме у периоду ванредног стања и ванредне ситуације (од 15. марта и даље до укидања ванредне ситуације у Граду, а најкасније до 31. децембра текуће године).