Након прибављене сагласности Министарства за заштиту животне средине Градско веће на седници одржаној 1. марта донело је Програм расподеле средстава буџетског фонда за заштиту животне средине. Највише средстава, нешто преко три милиона динара, одобрено је за контролу квалитета ваздуха која подразумева систематско мерење имисије основних и специфичних загађујућих материја пореклом из стационираних извора и издувних гасова моторних возила. За израду плана квалитета ваздуха ради смањења штетних последица по здравље људи биће утрошено 1,2 милиона динара. У образложењу је наведно да према Годишњем извештају Агенције за заштиту животне средине за 2019. годину Крагујевац има трећу категорију квалитета ваздуха због прекорачења граничне вредности за суспендоване честице ПМ, које настају као последица комбинованог утицаја грејања, саобраћаја и индустрије. За мониторинг алергеног полена у ваздуху које је почело крајем фебруара и траје до новембра биће издвојено 550 000 динара,  а за испитивање квалитета површинских вода на реци Лепеници, низводно од Крагујевца и утврђивање нивоа загађујућих материја 45 000 динара.

За контролу и заштиту природе, биодиверзитета и јавних зелених површина односно одрживо управљање природним ресурсима  намењено је 100 000 динара, док је 400 000 опредељено за контролу и заштиту земљишта. Контрола и заштита од буке која се обавља на шест мерних места у зонама одмора и рекреације, поред прометних саобраћајница, градског центра, у  зони индустрије, стамбеној и болничкој зони планирано је 270 000 динара.

Значајна средства 1,5 милиона динара издвојено је и за едукацију, промоцију и популаризацију заштите животне средине.

Градско веће је утврдило и предлог одлуке о одређивању правца дела државног пута првог Б реда 24 и упутило у скупштинску процедуру. Након прибављене сагласности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, правац дела државног пута који чини асфалтна коловозна конструкција ширине од 6,50 до 23 метра у дужини 3,9 км, проћи ће кроз насељено место Крагујевац, из правца Баточине ка правцу Краљево, улицама Авалска, Милентија Поповића, Радоја Домановића и Булеваром краљице Марије.