У Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре данас је одржана конститутивна седница Радне групе за праћење и реализацију пројекта „Изградња северне обилазнице око Крагујевца и изградње државног пута IA реда од Крагујевца до везе са државним путем IA- A5 (Е-761) у Мрчајевцима“, на чијем је челу министар Томислав Момировић. Чланови Радне групе су уз представнике министарства, ЈП Путева Србије и директора Коридора Србије Александра Антића и градоначелници са тимовима локалних самоуправа из Крагујевца, Краљева, Чачка и Кнића, наведено је на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

У току је израда планске и пројектне документације за овај путни правац, а почетак припремних радова очекује се крајем 2021. године. Изградња северне обилазнице око Крагујевца је изузетно важан пројекат, јер ће обилазница планираном трасом повезати најзначајније улазно – излазне правце: државни пут IБ реда бр. 24 Баточина-Крагујевац-Краљево, државни пут IБ реда бр. 25 Крагујевац-Топола, државни пут IIА реда бр. 177 Крагујевац-Горњи Милановац и излазни крак државног пута IБ реда бр. 24 Баточина-Крагујевац-Краљево, према Краљеву и Чачку. Изградња северне обилазнице око Крагујевца  ће довести до пуног изражаја погодног саобраћајно географског положаја и повољне саобраћајне приступачности града и његовог значаја у региону и држави.

Државни пут  IA реда од Крагујевца до везе са државним путем IA-A5 (E-761) у Мрчајевцима, а који ће повезивати државни пут IА-А5 (Е-761) – деоницу Појате-Прељина са Северном обилазницом града Крагујевца, допринеће општем напретку инвестиционих улагања у инфраструктуру и убрзање укупног економског развоја гравитационог подручја, као и смањењу времена путовања, бољим условима вожње и унапређења друмског саобраћаја.