Стефан Јовановић помоћник градоначелника за омладину и сарадњу са Универзитетом и Марија Ђоковић коориднаторка Канцеларије за младе организовали су данас састанак са предствницима ђачких и студентских парламената и удружења, која се баве и раде са младима и за младе.

На састанку је поред упознавања, било речи и о формирању Савета за младе и изради Стратегије за младе на локалном нивоу.

Савет за младе има две значајне улоге које га чине кључним за фунционални развој и спровођење локалне омладинске политике. То је тело које ће омогућити младима да активно учествују у доношењу одлука,  али и начин за умрежавање и међусекторску сарадњу различитих институција које се у неком делу своје делатности баве младима.

У складу са Законом о младима, Савет за младе биће формиран као радно тело које подстиче, усклађује и прати активности у вези са развојем, остваривањем и спровођењем омладинске политике на локалном нивоу и предлаже мере за њено унапређивање. Надлежности Савета за младе су да иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активности учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе.

Поред тога, Савет ће учествовати у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика и пратити њихово остваривање, давати мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештавати органе Града. Задатак Савета биће и да иницира припрему пројеката или учешће Града у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности Града, подстиче сарадњу између Града и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности и друго, истакао је Стефан Јовановић, помоћник градоначелника за омладину и сарадњу са Универзитетом.

Од суштинског значаја је и израда нове Стратегије за младе на локалном ниву, као и израда акционог плана за њену примену и спровођење. Град Крагујевац препознаје младе и њихову посебну и важну улогу у друштву јер млади су садашњост и будућност, извор иновација и покретачка снага развоја друштва. Због тога је неопходно пружати подршку и помоћ у развој младих и успостављање партнерског односа младих и Града како би се повећало активно учешће у друштву и обезбедила укљученост младих у развој омладинске политике на локалном нивоу. Због тога је и Стратегија за младе кључни механизам остваривања, координације и унапређења омладинске политике на локалном нивоу чиме се ствара амбијент и средина у којој се иницијативе младих подстичу и уважавају, нагласио је Јовановић.

Током састанка млади су дискутовали о актуелним темама, давали одређене предлоге, али и сугестије. Такође, договорено је да се састанци овог типа одржавају једном месечно односно по потреби младих.