Градско веће, на седници одржаној 22. јула, дало је сагласност градоначелнику Николи Дашићу да закључи Споразум о реализацији Пројекта изградње и опремања нове зграде Филолошко – уметничког факултета са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Нова зграда ФИЛУМ – а налазиће се са десне стране Економског факулета. Ресорно министарство финансираће градњу и опремање кроз оквирни кредитни Споразум са Банком за развој Савета Европе (ЦЕБ).

ФИЛУМ је препознат као један од 15 приоритетних пројеката за чију је реализацију укупно обезбеђено 11,2 милијарде динара односно 95 милиона евра.

Циљ пројекта је унапређење и јачање капацитета универзитетског образовања студената, који ће бити реализован кроз реконструкцију постојећих зграда, изградњу и опремање нових објеката у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.

Иначе, главним архитектонско – урбанистичким пројектом предвиђена је изградња функционалног објекта бруто површине 8078 квадрата, планиране спратности П+2. Град Крагујевац се Споразумом обавезује да изврши пренос права јавне својине на катастарској парцели бр. 10480/3, површине 1.36,91 хектара у својину Републике Србије, као и да финансира израду измене и допуне пројектно – техничке документације за изградњу објекта ФИЛУМ – а, у складу са закључцима Просторно-програмске анализе.