Град Крагујевац расписао је данас Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Крагујевца за 2021. годину.

Предмет конкурса је производња медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правоременом и потпуном информисању свих грађана Крагујевца. Јавни позив односно Конкурс расписује се за расподелу средстава у висини од 9,5 милиона динара, од чега је 9 намењено за суфинансирање производње медијских садржаја, а 500 000 динара за организовање и учешће на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређење професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

Најмањи износ средстава који се по овом Конкурсу може одобрити по пројекту износи 100 000 динара, а највећи четири милиона динара. Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80 посто вредности пројекта.

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 30 дана од дана обjављивања на званичном сајту града Крагујевца www.kragujevac.rs. и у дневном листу „Вечерње новости“, односно закључно са даном 24. фебруаром  2021. године.

Додатне информације по овом јавном позиву, односно Конкурсу се могу добити радним данима у времену од 9,00 – 15,00 сати, у надлежној градској управи – Одељењу за културу, информисање, спорт и омладину и то:

на телефон 034/ 330 277 и 034 /302 288 и на mail адресу medijikonkurs@kg.org.rs.

Пријаве на Јавни конкурс са пратећом документацијом подносе се радним данима од 9,00 до 15,00 часова или путем поште на адресу:

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима,

улица Цара Лазара број 15, 34000 Крагујевац,

Истоврмено упућен је позив новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима за учешће у раду Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања. Предлози се достављају у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса на званичној интернет страници Града www.kragujevac.rs и дневном листу ”Вечерње новости” закључно са даном 15. фебруаром 2021. године.