Рушењем куће Ђуре Јакшића у Карађорђевој улици у Крагујевцу, почели су радови на изградњи нове, која ће бити аутентично место окупљања уметничких стваралаца и културних посленика у граду, али и нова туристичка локација.

Како би оживели дух времена Ђуре Јакшића и кућу у којој је провео неколико месеци током боравка у Крагујевцу, Одлуком о буџету града Крагујевца још прошле године планирали смо средства за изградњу нове куће. У оквиру Програма регионалног и руралног развоја Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља је у име града Крагујевца са Швајцарском агенцијом за развој потписала Уговор о изградњи куће Ђуре Јакшића, на основу којег ће швајцарска агенција у овом пројекту учествовати са 35 %, а град Крагујевац са 65 % средстава, казао је Миљан Бјелетић, члан Градског већа за културу.

У складу са његовим стваралаштвом и карактером, Бјелетић каже да ће кућа имати два нивоа, подрумски, у којем ће бити промовисана шумадијска и крагујевачка вина, док ће горњи део куће бити намењен за садржаје културно уметничког стваралаштва. Мислим да ћемо ове две целине јако добро да уподобимо и синхронизујемо и постанемо још видљивији на културној мапи државе, а не само региона.

Сагледавајући реалне потребе и желећи да унапредимо културни живот у нашем граду, а узимајући у обзир и наше потенцијале винског туризма кроз промоцију аутентичности винске регије, град Крагујевац као центар Шумадије, неће бити само промотер културе већ и винског туризма.

Култура треба да буде изнад политике, наводи Бјелетић, а кућа је срушена да би се изградила нова, пошто су надлежне службе и архитекте рекли да кућа Ђуре Јакшића не може да се реновира.

Кућа је угрожавала безбедност и из тих разлога је ограђена пре седам година. Он подсећа да се Завод за заштиту споменика културе чији је оснивач град Крагујевац у неколико наврата од 2000. године обраћао надлежним републичким институцијама са захтевом да она постане споменик културе, али одговор надлежних институција је да кућа нема ни архитектонску ни уметничку вредност и да није било довољно релевантних и историјских чињеница на чијим основама би се кућа прогласила спомеником културе.