Седиште Градске изборне комисије града Крагујевца је у улици Трг Слободе број 3, Зграда Градске управе, I спрат, канцеларија број 109.
Телефон: 034 336 197
E- mail: gik@kg.org.rs