У периоду од 16. до 31. августа 2022. године, родитељи деце која се налазе на Изводу из листе чекања, односно на Закључку о додатном бодовању и рангирању деце за коју је поднета допуна документације (који су саставни део овог позива), од 100 бодова закључно са 62.5024, могу да поднесу захтев.

Попуњен Захтев (образац Захтева се може преузети на званичној интернет страници града Крагујевца www.kragujevac.rs и на пријемном шалтеру Писарнице) са очитаном личном картом подносиоца захтева или фотокопијом личне карте (уколико је без чипа) родитељи могу предати у наведеном року, док захтеви достављени електронском поштом неће бити разматрани.

О условима и начину подношења Захтева као и расположиви капацитети приватних предшколских установа, родитељи се могу информисати на званичној интернет страници Града, на линку.