ЈКП Шумадија Крагујевац користи повољне временске услове како би наставила радове на хортикултурном уређењу града. На простору око паркинга у ул. Саве Ковачевића извршени су радови на формирању травњака и садњи украсног шибља, перена, топијарних четинарских форми, као и садњи украсних лишћара и четинара. Асфалтирана је и пешачка стаза, па је цео простор испред излаза из Свечаног салона зграде Градске управе (у коме се обављају грађанска венчања) добио лепши изглед. Зелена површина у Великом парку, поред кошаркашког игралишта, такође је оплемењена новим биљкама.На простору од око 300 квм изведени су радови на планирању земље, посађена је трава, као и разне врсте украсног шибља, четинарских и лишћарских садница.